A biztosok alapjogi kollégiuma felügyelje a romastratégiát

Járóka Lívia, európai néppárti képviselő asszony, átfogó romastratégia kialakítását, és a civiltársadalommal való együttműködést sürgette tegnap esti felszólalásában az Európai Parlament plenáris ülésén. – Járóka Lívia sajtóközleménye

Járóka Lívia ismételten arra kérte az Európai Bizottságot, hogy valós elkötelezettséget mutatva, vállalja fel a romák ügyét, valamint javaslatot tett a kisebbségek integrációjáért és befogadásáért, közvetve vagy közvetlenül felelős biztosokból álló szakmai csoport létrehozására. A képviselő asszony felszólalásában kiemelte: „A biztosok alapjogi kollégiuma által kialakítandó átfogóan és hatékonyan felügyelt integrációs program, valamint egy összeurópai krízistérkép szükséges ahhoz, hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportokon közvetlenül uniós forrásokkal segíthessünk.”

Járóka Lívia emlékeztetett arra is, hogy az Európai Néppárti Képviselőcsoport, az európai pártok közül elsőként kötelezte el magát a romák valós integrációja mellett. A Néppárton belül létrehozott szakbizottság 2006-ban fogadta el a romák befogadását  és gazdasági mobilitását elősegítő alapelveket. A szakbizottság ajánlásánakmegfelelőn, a Néppárt 2008. február 14-én rendezi az első európai roma kerekasztal megbeszélést a romaszervezetek legmeghatározóbb szereplőinek részvételével. „A találkozó legfőbb célja annak elősegítése, hogy az Európai Tanács, mint az integráció csúcsszerve, maga is vegye napirendjére 2008-ban a romastratégiát és a tagállamokkal karöltve tegyen meg mindent a minél eredményesebb és gyorsabb végrehajtásáért!” – hangsúlyozta a képviselő asszony.

Az Európai Néppárt szakbizottsága a romák valós integrációjáért 2004. októberében jött létre. A kezdeményezés keretében nemzetközi gyakornoki program is működik, amelynek révén, már több mint harminc fiatal roma értelmiségi szerezhetett szakmai tapasztalatot az Európai Palamentben.