A felelős vállalatirányítás a hosszú távú siker záloga

Az Európai Parlament plenáris ülése a mai napon megszavazta a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló jelentést, mely konkrét lépéseket irányoz elő az egységes uniós vállalatirányítási szabályozás kialakítása felé. A kompromisszumos megállapodás szövegébe beemelték Pelczné dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő javaslatát a KKV-kra vonatkozóan.

A témában rendezett tegnap esti vitában Pelczné dr. Gáll Ildikó üdvözölte, hogy a jelentés kifejezetten sok területet érint, így például a javadalmazást, a menedzsment összetételét, és a nők vállalatvezetői ambícióira vonatkozó szabályozási kérdéseket is. "Az új szabályozás amellett, hogy összhangban áll a pénzügyi szolgáltatásokat végző vállalatok vállalatirányítási rendszerével, egyúttal támogatja, hogy a vállalatok magatartási normáit nemzeti szinten határozzák meg" – mutatott rá felszólalásában a néppárti politikus.

Az elfogadott szöveg határozott kezdeményezéseket tartalmaz a nők igazgatótanácson belüli arányosabb képviseletére is, melyek értelmében a nők aránya a vezető testületekben 2015-ig 30%-ra, 2020-ig pedig 40%-ra nőhet. A kérdéssel kapcsolatban Pelczné dr. Gáll Ildikó kiemelte, hogy a vállalati vezetési és javadalmazási politikáknak meg kell felelniük a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós irányelveknek is.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó beszédében kiemelte: "Saját kezdeményezésemre került be a jelentésbe az a kitétel, miszerint az Európai Bizottságnak ki kell dolgoznia egy iránymutatási csomagot az egyéb, nem tőzsdén jegyzett vállalatok, így valamennyi kis-és közepes vállalat számára. E javaslatnak az üzleti élet szereplői által elismert legjobb gyakorlatokat kell összefoglalnia, annak érdekében, hogy a belső piac motorjaként is szolgáló KKV-k minél inkább egységes keretek között tevékenykedhessenek".