A gazdaság kifehérítése prioritás!

Az Európai Parlament Strasbourgban elismerte, hogy a "feketemunka" európai szintű probléma, amely nemcsak a munkavállalókra gyakorol negatív hatást, de az állami adóbevételekben és szociális hozzájárulásban is súlyos hiányokat okoz. A tagállamokban nem ritka a 15-20%-os feketefoglalkoztatás sem, ezért az Európai Bizottság támogatja egy ún. platform felállítását, amelynek feladata a tagállami jó gyakorlatok cseréje és a szakmai és érdekvédelmi munka erősítése lesz. Kósa Ádám fideszes EP-képviselő üdvözölte a tagállami hatáskört tiszteletben tartó jogszabályi javaslat elfogadását, mivel az elősegíti a bejelentett munkavállalást, a foglalkoztatottak biztonságát és a döntéshozók munkáját a foglalkoztatáspolitika terén.

Az Európai Parlament plenáris vitát tartott a bejelentés nélküli foglalkoztatásról, és megszavazta az előterjesztést egy e téren együttműködést elősegítő európai platform felállításáról. A bejelentés nélküli foglalkoztatás vizsgálatakor az egyik legnehezebb rész a feketemunka terjedelme, amely a legtöbb esetben rejtve marad. Az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztosa, Marianne Thyssen a vitában kiemelte: leginkább a kis- és közepes vállalkozások (KKV) területén terjedt el a bejelentés nélküli munkavégzés. A tagállamokban nem ritka a 15-20%-os feketefoglalkoztatás sem, ezért az együttműködés javítása érdekében a jó gyakorlatok cseréjét és érdekvédelmi munkát egyaránt erősítő, rendszeresen ülésező testület, ún. platform felállítása indokolt. A platformban a tagállamok képviselői mellett a szociális partnerek is szerepet kapnak, azonban a személyek szabad mozgása és a szubszidiaritás elve nem sérülhet.
 
Az eddigi jó gyakorlatok alapján Magyarország az elmúlt években sokat tett a gazdaság kifehérítése érdekében pl. az online pénztárgépek bevezetésével. Emellett többszázezer személyt érintő munkahelyvédelmi programok, illetve foglalkoztatást ösztönző adókedvezmények és újabb, atipikus foglalkoztatási formák (egyszerűsített foglalkoztatás, több munkáltató által létesített munkaviszony, stb.) bevezetése is jelentősen hozzájárult a feketefoglalkoztatás hazai csökkentéséhez.
 
Hazánkban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint 4780 munkáltató foglalkoztatott bejelentés nélkül munkavállalókat. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelentése alapján az ellenőrzés látókörébe került munkáltatók 12%-ánál dolgoztak feketemunkások. Az európai uniós statisztikák szerint Magyarország 2007-2013-as időszakra vonatkozóan Csehország és Luxemburg között helyezkedett el a be nem jelentett munkavégzés tekintetében.
 
Háttér:
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal hivatkozott adatait a hivatal 2013. évi országos hatósági ellenőrzési terv megvalósulásáról szóló jelentése tartalmazza.