Egyéb

A logisztika nem pusztán áruszállítás, hanem egy stratégiai gazdasági szektor

A logisztika nem pusztán áruszállítás, hanem egy stratégiai gazdasági szektor

2012. 02. 08.

A logisztika területe a 2011. évi új ún. Közlekedési Fehér Könyvben is hangsúlyosan megjelenik, előrevetítve olyan fontos feladatokat és problémákat, amelyekre megoldást csak átfogó európai szintű stratégia és együttgondolkodás adhat. Jos Marinus, az ELA elnöke röviden bemutatta az egyesületet, Hans-Christian Pfohl professzor, ELA elnökségi tag pedig a logisztikai szektor gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásairól beszélt. Kifejtette: 2009-ben a logisztikai szektor 880 milliárd eurós piaci részesedést ért el, az összeurópai GDP 7-14 %-át tette ki, 1,2 millió cégnél mintegy 11,9 millió embert alkalmaztak, mely arány az összeurópai foglalkoztatási ráta 9,2%-át teszi ki.

Antoni Alfonz ELA alelnök felszólalásában elmondta, hogy a világ szándioxid kibocsátásnak 14%-ért a közlekedés a felelős, és a teljes közlekedési széndioxid kibocsátás 23%-át a közúton lebonyolított teherforgalom okozta 2009-ben, ezért hosszú távon elengedhetetlenül fontos a logisztika fenntarthatóvá tétele. Ehhez jobb tervezésre, kontrollra, energiahatékonyságra, fejlett technológiákra, valamint a gépkocsivezetők munkakörülményeinek javítására van szükség – fejtette ki Antoni. Ezt követően Gunnar Stefansson, az IKEA logisztikai szakértője mutatta be vállalatuk jó példáját, mely a csomagolás optimalizálásának pozitív hozadékait tárgyalta.

Az Európai Bizottság képviseletében Magda Kopczynska  a 2011. évi Fehér Könyv logisztikai aspektusait tárgyalta, s rávilágított, hogy számos jogalkotási feladat áll még a Bizottság előtt annak érdekében, hogy a dokumentumban leírtak valóban előrelendítsék az európai logisztika fejlesztését, s ezáltal az európai gazdaságot is. Dieter-Lebrecht Koch  EP-képviselő, a Közlekedési és Turizmus szakbizottság alelnöke a szakbizottsági munka logisztikai aspektusairól, a komodalitásról, a TEN-T hálózatok kiépítésének szükségességéről, a hatékony és optimalizált áruszállításról, a környezetvédelmi aspektusokról, a közúti közlekedésbiztonságról beszélt.
 
A konferencia bebizonyította: a logisztika nem csupán áruszállítást jelent, hanem számos más tényezőt is figyelembe kell venni egy termék, vagy szolgáltatás A-ból B pontba történő eljutása, eljuttatása során. Ennek során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a környezetvédelmet, a közúti biztonságot és az energiahatékonyság kérdését.  "A logisztikában minden összefügg mindennel, ezért európai szintű tervezésre és a folyamatok jobb összehangolására van szükség az európai intézmények és szakértők bevonásával – zárta a konferenciát Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő.
 
Brüsszel, 2012. február 8.
 
További információ:
Kósa Ádám irodája: +32-228-47208