A tagállamok és a Bizottság közösen lépjen fel az illegális pénzfelhasználás ellen – 2006. évi zárszámadás

De Blasio Antonio, az Európai Parlament fideszes képviselője kedden felszólalt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban, a 2006. évi zárszámadási eljárásról szóló vita keretében. A képviselő elmondta, hogy az Európai Bizottság számos előrelépést tett a strukturális és kohéziós alapok felhasználása terén, illetve az átfogó ellenőrzésben.

2006-ban az Európai Unió a közös büdzsé 39%-át, mintegy 38,9 milliárd eurót fordított strukturális kiadásokra.

De Blasio Antonio felszólalásában elmondta, hogy az Európai Bizottság számos előrelépést tett a strukturális és kohéziós alapok felhasználása valamint az átfogó ellenőrzés terén. A pénzügyi abszorpció egyértelműen javult. Ugyanakkor A képviselő felhívta a figyelmet az Európai Számvevőszék vizsgálatára, amely éves jelentésében megállapította, hogy 2006-ban a strukturális alapok projekt-kifizetéseinek legalább 12%-a, közel 4 milliárd euró, nem lett volna visszatéríthető. Továbbá, hogy a projektek 20%-ánál teljesítési hiba történt.

A néppárti képviselő azt is hangsúlyozta, hogy a strukturális alapok többszintű, valamint megosztott igazgatásával évek óta számos probléma merül fel. A feltárt szabálytalanságok és a téves visszatérítések viszonylag magas arányának oka elsősorban a tagállami kontrollrendszerek, azaz a monitoring (felügyeleti) és az ezen alapuló ellenőrzési rendszerek alacsony hatékonysága, illetve az ezen rendszerek eredményeinek a döntéshozatalban való felhasználásának csekély száma. De Blasio Antonio a legnagyobb problémát abban látja, hogy nincs egy egységes, mindenki által elfogadott értékelési modellhez szükséges mutatószám- vagy benchmarking rendszer és hiányzik a projektek hatékonyság-mérése is.

De Blasio Antonio a Költségvetés-ellenőrzési Bizottság tagjaként kiemelte, csak akkor érhető el a közpénzzel való visszaélések számának csökkenése, ha elvi szinten a tagállamok és az Európai Bizottság KÖZÖSEN – EGYETÉRTÉSBEN lép fel az illegális pénzfelhasználás visszaszorítása érdekében.

A képviselő hozzátette, hogy gyakorlati szinten szükséges a tagállami ellenőrző rendszerek eredményességének javítása, illetve egységesítése. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk egy közigazgatási, felügyeleti rendszerreformot, amely által tisztességesen és átláthatóan el tudnak számolni a forrásokkal. Továbbá szükséges, hogy a Bizottság a strukturális kiadásokra vonatkozó ellenőrzéseit hatékonyabbá tegye, alkalmazza a felfüggesztési és kiigazítási eljárásokat, illetve kidolgozzon egy új tagállami jelentéstételi rendszert, tekintettel arra, hogy a bizottsági auditok 40%-ánál jelentkeztek problémák. 

A 2006. év zárszámadását az Európai Parlament csak szigorú feltételek teljesítésének függvényében szavazta meg az Európai Bizottság számára.