Egyéb

A társadalmi kohézió megerősítése európai érdek

A társadalmi kohézió megerősítése európai érdek

2012. 07. 05.

A rendkívüli jogkör miatt Kósa Ádám fideszes EP-képviselő véleménytervezetét fokozott figyelem övezte, több mint 500 módosító indítvány érkezett hozzá. "Általánosságban elmondható, hogy a módosítók többsége erős szociális- és foglalkoztatáspolitikai elköteleződést mutatott, ugyanakkor határozott álláspontom volt, hogy a különböző célok kiegyensúlyozottan jelenjenek meg, és egyben az új 7 éves költségvetési időszakban az Európai Bizottság és a tagállamok kapcsolatrendszere harmonikus maradjon, egyik se kerüljön túlsúlyba a másikkal szemben” – összegezte tapasztalatait Kósa Ádám.

A véleménytervezet igen széles körben öleli fel a különböző szakpolitikai kérdéseket. "Az ún. nemzeti reformprogramok területén a tagállamok hatásköreit megvédtük, hiszen elsődlegesen ők tudják meghatározni, mik azok a célok, mégpedig a szubszidiaritás talaján, amikre a fejlesztési forrásokat fordítani kívánják. Jelentős előrehaladást sikerült elérni az Áfa-visszatérítés kérdésében és kompromisszumos megoldással javítani tudtuk Budapest helyzetét is – fejlett régióként ugyanis nemcsak nagyságrendekkel kevesebb fejlesztésre lenne jogosult, mint Magyarország többi része, hanem az eredeti javaslatban kifejezetten korlátozni kívánják az ilyen régió mozgásterét a különböző források felhasználásakor. Végezetül a civil szervezetek nemcsak erősebb bevonása, hanem azok tényleges támogatása is beépült a véleménytervezetbe. Most az Európai Parlament többi bizottságán és az Európai Tanácsban ülő, a kormányzatokat képviselő diplomatákon a sor” – összegezte Kósa Ádám az elért eredményeket.

Strasbourg, 2012. július 5.