Fogyatékosságügy

Akadálymentes könyvek – az EU malmai lassan, de biztosan őrölnek

2017. 07. 07.

Kósa Ádám sajtóközleményeAz Európai Parlament a tegnapi nappal áldását adta, hogy a látássérültek és olvasási képességükben korlátozott személyek kulturális termékekhez való hozzáférését segítő új nemzetközi egyezmény elfogadása megtörténjen. A 2011-es magyar soros elnökség egyik prioritása volt a kérdéskör EU-s szintű kezelése, amely nagy siker lesz az egységes európai piac vonatkozásában is, mert egyelőre a könyveknek csak kevesebb mint 8%-a olvasható akadálymentes formátumban.

Kósa Ádám az EP Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának társelnökeként már évek óta dolgozik azért, hogy a látáskárosultak és az olvasási képességükben korlátozott személyek könnyebben férjenek hozzá a könyvekhez. Az elfogadott megállapodás lényege, hogy a fogyatékossággal élő emberek érdekében az EU-n belül és harmadik országok esetében is harmonizált, kötelező kivételek lesznek a szerzői jog és a terjesztés vonatkozásában a nyomtatott termékek és speciális, akadálymentesített (olvasási) formátumok tekintetében.

A fideszes politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a Marrakeshi Szerződés nagy hatással lesz a határon túli magyar látássérült uniós polgárok hétköznapjaira, akik a magyar nyelvű szövegeket a határokon túlról is elérhetik majd.

A néppárti képviselő már korábban emlékeztetett: „Magyarország európai- és világviszonylatban is közismerten jelentős lépéseket tett a szerzői jog területén a fogyatékos személyek érdekében, hiszen már az első Orbán-kormány idején hatályba lépett szerzői jogi törvény szabad felhasználást engedett a fogyatékos személyek részére. Ez azért fontos, mert az EU egyik alapelve a személyek szabad mozgása és így minden magyar látássérült ember érdekeit is védeni kell – tekintet nélkül arra, hogy melyik európai országban él.”

Háttér: 2011 júniusában a Braille-írás kiemelt szerepére hívta fel a figyelmet Kósa Ádám abban az írásbeli nyilatkozatban, amelyet az Európai Parlament több mint 400 EP-képviselője támogatott aláírásával. Amennyiben a termékek csomagolását Braille-írással is ellátnák, az jelentősen segítené az információhoz való hozzáférést a vakok és látássérültek számára. 2011 októberében a fogyatékos emberek mobilitásáról és társadalmi befogadásáról szóló, Kósa által kidolgozott EP-jelentés többek között kiemelte, hogy a fogyatékossággal élő emberek hozzáférését tovább kell bővíteni és támogatni az oktatási és kulturális területen. A fideszes EP-képviselő a fogyatékos emberek mobilitásával és társadalmi befogadásával foglalkozó jelentés (2010-2020) készítőjeként már 2013-ban üdvözölte a Marrakeshi Szerződés elfogadását. Ugyanakkor az Európai Bizottság és az Európai Tanács hosszú ideig nem voltak képesek félretenni szakmai és jogi ellentéteiket, aminek a látássérült európai polgárok voltak a kárvallottjai annak ellenére, hogy az EU már 2014-ben aláírta az egyezményt. Végül 2017. május 10-én létrejött a politika kompromisszum az uniós intézmények közt, így elhárultak az akadályok az egyezmény életbeléptetése elől. Magyarország pedig az elsők között ratifikálta a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, így magas mércének kell megfelelni a fogyatékosságügyi politika terén.

Brüsszel, 2017. július 7.