Egyéb

Akadálymentesítették a százhalombattai gondozási központot

Akadálymentesítették a százhalombattai gondozási központot

2011. 02. 23.

Százhalombatta Város Önkormányzata 2009 novemberében nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívásra. A projekt célja a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Szivárvány téri épületének komplex akadálymentesítése volt. A benyújtott pályázatot a döntéshozók támogatásra méltónak ítélték, és 26.903.092 Ft összegű vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást hagytak jóvá.

A projekt keretében az alábbi építési, felújítási munkák készültek el:

– Az épület földszinti és emeleti (tetőtéri) része közötti akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében személyfelvonó került beépítésre. A lift kialakításával a tetőtéri irodák, melyek az ügyfelek kiszolgálását hivatottak ellátni, mindenki számára elérhetővé, megközelíthetővé vált.
– Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása az épület mellett.
– A különböző felületű járdaszakaszok egységesítése, a töredezett burkolat cserje.
– Belső lépcső átalakítása, a faburkolat és korlát cseréje.
– Mozgáskorlátozott mosdók, WC-k kialakítása.
– Indukciós hurok elhelyezése.
– Az intézmény honlapjának akadálymentessé tétele.
– Tájékozódást segítő táblák kihelyezése, melyek – a látássérültek érdekében – Braille felirat is található.

„A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió országainak – köztük hazánknak és városunknak is – kiemelt stratégiai feladata, melynek érvényesítése hazánk számára is alapvető jelentőségű” – hangsúlyozta Vezér Mihály polgármester az átadó ünnepségen. „Kiemelt cél, hogy minden állampolgár – köztük a fogyatékkal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden területén. Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen. Ez teszi lehetővé, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet létesült.”

Forrás: Batta Online