Átláthatóbb uniós intézményrendszert!

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a felelőse az Európai Unió intézményeinek átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és feddhetetlenségéről szóló előterjesztésnek, melyet egyhangúlag fogadott el az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága.

Az Európai Bizottság kétévente készíti el antikorrupciós jelentését, mely a 28 tagállamban vizsgálja a csalásellenes jogszabályi környezetet és a korrupcióellenes intézkedések hatékonyságát. Sajnálatos módon azonban az Európai Unió érdemben nem foglalkozik a saját intézményrendszerén belüli korrupciós helyzettel. Deutsch Tamás az előterjesztés szakbizottsági vitája során kiemelte: „Nyilvánvaló, hogy nem csak a tagállamok szintjén jelent problémát a korrupció és a csalás. Az elmúlt években több alkalommal is bebizonyosodott, hogy az uniós szinten alkalmazott szabályok és eszközök sokszor eredménytelennek bizonyulnak. Gondoljunk csak az elmúlt évek nagy sajtóvisszhangot kiváltó eseteire: a Strasser-ügy, a Dalli-botrány, a Stanisev-ügy, vagy a legújabb, az Altus-botrány”.
 
Az említett esetek egyértelművé tették, hogy az uniós intézmények szintjén is foglalkozni kell a korrupcióval, illetve napirendre kell tűzni az uniós szintű antikorrupciós szabályozás újragondolását, hiszen vagy a jelenlegi szabályok rosszak, vagy azok alkalmazása és betartása elégtelen. A tegnap elfogadott előterjesztés is ezzel a kérdéssel foglalkozik. A dokumentum összefoglalja azokat a pontokat, ahol szükség van a változásra, illetve a jelenlegi szabályok hatékonyabb alkalmazására, vagy akár új, erősebb uniós szabályozás és ellenőrzés bevezetésére. Ilyen például a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés kérdése, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok megerősítése, a lobbitevékenység szigorúbb ellenőrzése és nyilvántartása, a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályok, magatartási kódexek és etikai alapelvek elfogadása, melyek a közös és hatékony feddhetetlenségi kultúra kialakítását tudják biztosítani az Európai Unió valamennyi intézményében.
 
A néppárti EP-képviselő aggasztónak találja, hogy az állampolgárok bizalma az uniós intézmények felé folyamatosan gyengül. Az Eurobarometer felmérése szerint az európai polgárok 70%-a gondolja, hogy a korrupció jelen van az uniós intézményekben, 52%-a pedig azon a véleményen van, hogy az intézmények nem járulnak hozzá a korrupció csökkentéséhez Európában. Deutsch Tamás az előterjesztésben külön felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja le az Altus-botrány tanulságait és a jövőben a lehető legszigorúbban alkalmazza a közbeszerzéseknél a kizárási kritériumokat, valamint az érintettek önbevallásán túl minden esetben végezze el a szükséges háttérvizsgálatokat és az összeférhetetlenség legkisebb gyanúja esetén alkalmazza a közbeszerzésekből való kizárást. „A szabályok szigorú alkalmazásának elmaradása ugyanis komolyan veszélyezteti az uniós intézmények hitelességét” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás.