Fogyatékosságügy

Az eredményekre építve kell megújítani és a digitális kor követelményeihez kell igazítani az új fogyatékosságügyi stratégiát

Az eredményekre építve kell megújítani és a digitális kor követelményeihez kell igazítani az új fogyatékosságügyi stratégiát

2020. 06. 19.

Az Európai Parlament ma elfogadta a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló állásfoglalását. A jelenleg érvényben lévő stratégia határideje idén lejár, ezért volt szükség a megújítására. Kósa Ádám fideszes EP-képviselő kiemelte, hogy az EP állásfoglalás azért fontos, mert az felkéri az Európai Bizottságot, hogy fokozza a fogyatékossággal élő személyek jogai iránti elkötelezettségét.

A stratégia 2010 óta keretként szolgált ahhoz, hogy az ENSZ Fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló egyezménye (az ún. CRPD Egyezmény) az Európai Uniós szakpolitikákban és jogszabályokban megjelenjen. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, a Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság (EMPL) tagja, aki a korábbi stratégián egy évtizeddel ezelőtt jelentéstevőként dolgozott elmondta, hogy a jelenlegi állásfoglalás azért fontos, mert az EP arra kéri az Európai Bizottságot, hogy az elért eredményekre építve fokozza a fogyatékossággal élő személyek jogai iránti elkötelezettségét.

A korábbi stratégia jól működött, de az idő megmutatta, hogy voltak bizonyos hiányosságai. Példaként említette Kósa, hogy a „fogyatékosság” uniós szintű egységes fogalommeghatározása még várat magára. A fideszes képviselő aláhúzta, hogy olyan stratégiára van szükség 2020 után, amely ambiciózus, egyértelmű és mérhető célkitűzéseket tartalmaz, és a célok megvalósításához pénzt is rendel.

Kósa Ádám kiemelte, hogy a stratégiának – többek között – fel kell ölelnie az egyenlőség, a szabad mozgás és önálló életvitel, az akadálymentesség, a foglalkoztatás és képzés, az oktatás és kultúra, a szegénység és társadalmi kirekesztés mellett a fogyatékosság ügyének általános érvényesítését és a tudatosságnövelést is. Tükröznie kell a gyermekek szempontját, biztosítania a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését.

Kósa hangsúlyozta, hogy az új stratégia prioritásai között szerepelnie kell a szociális gazdaság hatékony előmozdításának és támogatásának is, de ki kell térnie a digitalizáció és az új technológiák felhasználási területeire is.

A fideszes képviselő aláhúzta, hogy a 2020-2030 közötti évekre vonatkozó stratégiának teljes körűen biztosítania kell a fogyatékossággal élő személyek szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését, ideértve az egészségügyhöz, az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, a közösségi közlekedéshez, a lakhatáshoz, a kultúrához, a sporthoz és a szabadidős tevékenységekhez való hozzáférést. Ehhez el kell hárítani a társadalmi részvétel útjában álló akadályokat, és Unió-szerte a mindenki számára történő tervezés elveit kell alkalmazni az infrastrukturális és digitális beruházások során.

Háttér: Az Európai Bizottság 2021 elején tervezi megjelentetni a Fogyatékossággal élőkre vonatkozó új stratégiát. Pillanatnyilag a jelenlegi stratégia értékelése zajlik, ezért ez a megfelelő pillanat, hogy az Európai Parlament erős üzenetet küldjön a Bizottság felé. Ilyen módon az új stratégia kidolgozása során az Európai Parlament álláspontját is figyelembe tudja majd venni az Európai Bizottság.

Brüsszel, 2020. június 19.