Az EP növelné a kötelezettségvállalások szintjét – Surján László sajtóközleménye

Az Európai Parlament (EP) Költségvetési Bizottsága 2007. október 8-án befejezte a szavazást az Európai Unió 2008. évi költségvetés első olvasatának módosító indítványairól. A Költségvetési Bizottság a kötelezettségvállalások szintjét a Tanácshoz képest több mint 742 millió euróval, a kifizetéseket pedig a közösségi GNI 0,99%-ára, azaz közel 3 milliárd euróval kívánja emelni.

A kötelezettségvállalások szintjének emelését a Galileo program (a GPS-hez hasonló európai rendszer) és az Európai Technológiai Intézet finanszírozásának megoldása indokolja. Ezzel a Költségvetési Bizottság a pénzügyi kerettervbe foglalt összegeket is meghaladja, javaslatát tehát a Tanácsnak is el kell fogadnia.

A szavazás nagy siker az Európai Néppárt frakciója számára, mert a Költségvetési Bizottság elfogadta az általa javasolt koncepciót: a 2008. évi költségvetés középpontjában az európai polgárok biztonságának növelése áll – hangsúlyozta Surján László, európai parlamenti képviselő. Ha a Néppárt javaslatát az Európai Parlament plenáris ülése, majd a Tanács is elfogadja, akkor:

A regionális fejlesztésekre szánt pénzek 498 millió euróval növekednének. A polgároknak ugyanis szüksége van a 2007-ben induló fejlesztések megvalósulására, ezeket pedig kevesebb pénzből nem lehet végrehajtani.

Nagyobb hangsúly kerülne az illegális bevándorlás hatékonyabb kontrolljára, különösen a védtelenebb tengeri határok ellenőrzésére, így az erre szánt költségvetési források is emelkednének.

A néppárti képviselőcsoport javaslatára a polgári védelem megerősítésére egy kiegészítő jellegű, készenléti erő kerülne felállításra, amely a görög erdőtüzekhez vagy éppen a magyarországi árvizekhez hasonló természeti katasztrófák, ipari balesetek által okozott környezeti szennyezések, terrorista támadások elhárításához nyújthatna azonnali segítséget.

Magyar nemzetpolitika szempontjából különösen fontos, hogy a Költségvetési Bizottság elfogadta azokat az előírásokat, amelyek Surján László, Schöpflin György és Becsey Zsolt javasoltak. A három néppárti képviselő javaslata alapján, a Szerbiának nyújtott támogatás egy részét olyan intézményépítésre, adminisztratív fejlesztésre kell fordítani, amelyek révén elkerülhető az etnikai demográfiai arányok újabb megbontása; valamint amelyek révén elkerülhető, hogy a NUTS2 régiók létrehozása etnikai-nemzeti területek, illetve csoportok szétdarabolásához vezessenek.

A fenti javaslatoknak megfelelően 2008-ban a költségvetés az Unió átlagos inflációja fölött emelkedhet, közel 3 milliárd euróval. Több uniós forrást lehet lekötni, és 7 milliárd euróval több pénzt lehet elkölteni az idei évhez képest.