Az Európai Parlament elkötelezett a fiskális fegyelem erősítése mellet

Az Európai Parlament mai strasbourgi plenáris ülésén nagy többséggel elfogadta azt a jelentéstervezetet, amely az Európai Unióban szigorúbb fiskális fegyelmet valósítana meg és konkrét lépéseket tenne a bankunió megvalósítása felé. Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő módosító indítványai révén elérte, hogy a jelentésben az eurózónán kívüli országok jogai és kötelezettségei egyensúlyba kerüljenek, azokat ne érje hátrányos megkülönböztetés.

A valódi Gazdasági és Monetáris Unió felé című (Thyssen) jelentés az Európai Tanács júniusi ülésének döntéseinek válaszaként született meg. A dokumentum felhívja a figyelmet: az utóbbi években a pénzpiacok egyre inkább széttagoltak, tevékenységeikben átláthatatlanok lettek, mely helyzet nagymértékben hozzájárult a mai napig tartó európai pénzügyi, gazdasági és szociális válság kialakulásához.

"Éppen ezért vetődhetett fel az európai vezetőkben az a gondolat, hogy a pénzügyi rendszer további integrációja is hozzájárulhatna a növekedés gyorsításához, egyben újabb jelentős lépés lenne a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) megvalósítása felé"- véli Pelczné Dr. Gáll Ildikó. A gazdaságpolitikus véleménye szerint az európai szinten is összehangolt tagállami gazdaságpolitikák és fiskális szigorítások betartása mellett elengedhetetlen, hogy egy olyan felügyelet álljon az Unió rendelkezésére, mely pontosan képes lefedni, előre jelezni és adott esetben kezelni a rendszerszintű kockázatokat.

"Ezzel az új szabályozással tehát nem csak egy kiszámíthatóbb szabályozási környezet alakítható ki, hanem remélhetőleg a pénzpiaci bizalom mellett, a bankok és az állami szuverén adósságok közötti felborult finanszírozási viszony is helyreállhat"- emelte ki a szavazást megelőző plenáris vitában a fideszes európai parlamenti képviselő. "Közös érdekünk tehát, hogy az európai bankfelügyelet felálljon, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a most alakuló új rendszer milyen szerepet szán az együttműködésben részt venni szándékozó, ám a közös valutát még be nem vezetett tagállamok számára" – jelentette ki.

"Módosító indítványaimban arra törekedtem, hogy ezen tagállamok jogai és kötelezettségei egyensúlyba kerüljenek, és kiemelt szerepet kapjon az olyan pénzügyi garancia kialakítása, amely a bankunió versenytorzító hatását mérsékli, illetve kiküszöböli" – hangsúlyozta a néppárti politikus. A mai jelentés ugyanakkor egyértelmű jelzés: az Európai Parlamentnek nem csak a GMU létrehozásának folyamatában, hanem annak működtetésében és elszámoltathatóságában is nélkülözhetetlen szerepet kell játszania.

"A munkánk még nem ért véget, hiszen számtalan még a nyitott kérdés a bankunió gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan, amelyeket a további két jogalkotási csomagban tudunk majd pontosítani" – zárta hozzászólását Pelczné Dr. Gáll Ildikó.