Fejlesztési célok

Baloldali ideológia és központosítás helyett hatékony gazdasági koordinációt

Baloldali ideológia és központosítás helyett hatékony gazdasági koordinációt

2023. 03. 14.

Az Európai Parlament (EP) mai plenáris ülésén megvitatta az ún. európai szemeszterről szóló jelentéseket, amelyek a tagállamok gazdasági folyamatainak összehangolására szolgáló, 2011 óta érvényes keretrendszert értékelik. Győri Enikő fideszes EP-képviselő plenáris felszólalásában hangsúlyozta: „A baloldal nyomására a keretrendszer időközben ideológiai töltetet kapott, és túlmutat az eredeti mandátumán, így erősen túlterheltté vált. Ideje lenne ennek gátat szabni, hogy végre a hatékonyságra és a végrehajthatóságra koncentrálhassunk.” Kósa Ádám, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagja a vita kapcsán elmondta: „elfogadhatatlan, hogy a jelentés a munkaképes korú népesség csökkenése miatt egyre több migránst hívna Európába. Magyarország ezzel szemben a születések számának növelését támogató nemzeti politikákban látja a megoldást.”

Győri Enikő négy javaslatot tett: „A zöldítést ne a versenyképesség, a kohézió és a konvergencia rovására valósítsuk meg, hanem mindezekkel összehangolva.

Másodszor, az országspecifikus ajánlásokkal a Bizottságnak nem szabad túlterjeszkedni a hatáskörén, azokat objektíven, a tagállamok helyzetéhez igazítva, a kettős mérce gyanúját is elkerülve szabad csak kialakítani. Ehhez érdemi párbeszéd kell a tagállamok és a Bizottság között.”

„Harmadrészt a helyreállítási eszköz (RRF) a koronavírus válságra reagál, ilyen módon nem alkalmas arra, hogy a gazdasági koordinációért felelős állandó keretrendszer megújításának alapjául szolgáljon.”

Végezetül önmérsékletre szólította fel a képviselőket: „az EP-nek is tiszteletben kell tartania a játékszabályokat: ne követeljen magának egyre nagyobb befolyást a gazdasági koordináció folyamataiban”.

Kósa Ádám a Foglalkoztatási Bizottság jelentésének energiaszektorra vonatkozó részek kapcsán rámutatott: „A tagállamoknak képesnek kell lenniük saját energiaszerkezetük bővítésére és fejlesztésére, többek között a nukleáris energiába történő beruházások révén, mert csak így tehenek az energiaszegénység ellen”.

Strasbourg, 2023. március 14.