Bankunió több lépcsőben: minőség és elszámoltathatóság

A mai napon szavazott az Európai Parlament plenáris ülése az Európai Bizottságnak a közös európai bankfelügyelet létrehozására beterjesztett javaslatáról, amely az első fontos lépés lehet az EP által már 2010 óta szorgalmazott európai bankunió megteremtése felé. Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő üdvözölte a strasbourgi vita következtetéseit. Hangsúlyozta: "Magyarország a visegrádi négyek többi tagjával egyeztetve továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a bankuniót megteremtő intézkedések nem kerülhetik ki a meglévő uniós intézményrendszert, s nem hozhatják a mostaninál rosszabb helyzetbe az eurózónán kívüli országokat, köztük Magyarországot sem.

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság miatt az európai bankrendszer az összeomlás szélére jutott. Az egységes pénznem és az egységes piac integritását a pénzügyi szektor széttöredezettsége veszélyezteti. Az európai egység védelme, a pénzügyi stabilitás helyreállítása és a gazdasági növekedés alapjainak megteremtése érdekében fokozni kellett a banki ágazat integrációját.

Az első lépcsőben az egységes uniós bankfelügyelet felállítása, s az eurózóna bankjainak feltőkésítése folyik. Ezeket az új szabályokat kellene alkalmazniuk a bankszanálásokért felelős nemzeti hatóságoknak. Ekkor kialakulhatna a nemzeti bankhatóságoknak egy hálózata, amely ellenőrizhetné az uniós pénzpiacot. A pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása szempontjából alapvető jelentőségű a nagy bankok biztonsága és megbízhatósága. A közelmúlt tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a kisebb bankok is veszélyt jelenthetnek a pénzügyi stabilitásra. A parlamenti állásfoglalás értelmében az EKB ezért mindenkor és minden körülmény között elláthatja a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokra ruházott hatásköröket, és elvégezhet minden egyedi felügyeleti feladatot.

A fideszes gazdaságpolitikus szerint a javaslatban szereplő háromtényezős felügyeleti rendszer meglehetősen bürokratikus lesz, s ennek végső költsége pedig ismételten a pénzügyi szektort fogja terhelni. "Ezen oknál fogva is törekednünk kell a jogok és kötelezettségek egyensúlyának biztosítására és olyan intézményi és pénzügyi garanciák kialakítására, amelyek az euróövezeti bankunió versenyfeltételek torzítását eredményező hatását mérséklik, kiküszöbölik" – mutatott rá a fideszes EP-képviselő.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó emlékeztetett: Németország már korábban is aggodalmát fejezte ki a bankunióval kapcsolatban, de most először kötötte azt alapszerződés módosításhoz. A végső döntés meghozataláig az Európai Parlament elhalasztotta a bankunióról szóló jelentések jogalkotási részről szóló zárószavazást.

Háttér: A két jogszabályjavaslatot az Európai Parlament és az Európai Tanács 2012. szeptember óta vizsgálja. Az EP-nek konzultatív szerepe van az eurózóna bankfelügyeleti jogát az EKB-hoz utaló javaslattal kapcsolatban. A Tanácsnak így meg kell várnia az EP véleményét döntése előtt.  Az Európai Bankhatósággal kapcsolatos változtatásokról az EP a Tanáccsal együtt dönt.