Bíztató ígéret az utasjogok terén

Szakítani kell azzal a jogi gyakorlattal, hogy az Európai Unió annyi féle közlekedésügyi szabályozást léptet életbe, és tart hatályban, ahány féle közlekedési eszköz van. Jelenleg ugyanis a különböző szükségletű emberek nem kapnak egységes színvonalú közlekedési szolgáltatásokat, holott mindenkit azonos utasjogok illetnének meg.

Igazságtalanságokat szülhet például, hogy szolgáltatók, az európai polgárok, és a nemzeti bíróságok a különböző utasjogi szabályozásokat  egymástól eltérően értelmezik. Ennek következtében pedig olyan esetekkel találkozunk, mint a Condor-ügy (C-402/07), amelynél bár az utasjogi rendelet szerint egyértelműen járattörlésről volt szó, az Európai Bíróság – az utasjogi rendelet ehelyütt egyértelmű szabályozása ellenére – csak késést állapított meg.

Mindezért nem érheti kár az utasokat, ahogy az emberek eltérő képességei, szükségeletei, és fennálló fogyatékosságai miatt sem.

Épp ezért a közlekedésügyi biztos jelöltet meghallgatásán arról kérdeztem milyen módon szeretné a globális szemléletet alkalmazni a közlekedési szektorban és javaslatot tettem egy egységes utasjogi karta létrehozására.

Siim Kallas az európai állampolgárok legfőbb szabadságjogának nevezte a szabad mozgáshoz való jogot, amely a korszerű közlekedésben ölt testet. Éppen ezért ígértete tett egy egységes, minden közlekedési ágazatra vonatkozó magatartási kódex megalkotására. Ezzel az észt jelölt mandátuma alatt megteremtheti, hogy rendezett és átlátható jogai legyenek minden európai polgárnak.