Foglalkoztatás

Egyenlő bért a nőknek és a férfiaknak

Egyenlő bért a nőknek és a férfiaknak

2022. 04. 06.

Az Európai Bizottság irányelv javaslatot készített a férfiak és nők egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása és a bérek átláthatósága kapcsán. Az Európai Parlament ma úgy határozott, hogy anélkül kezdődhetnek el az ún. trialógus tárgyalások, hogy az EP szakbizottságaiban kidolgozott szöveget a képviselők megvitatták volna plenáris ülés keretében.

Járóka Lívia, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi szakbizottság (FEMM) tagja támogatja, hogy az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér járjon férfiaknak és nőknek egyaránt, azonban rámutatott, hogy az EP szakbizottságai által elfogadott szöveg tele van baloldali túlkapásokkal és még számos ponton módosításra szorult volna annak érdekében, hogy a Tanáccsal mihamarabb megállapodás jöhessen létre.

Kósa Ádám, az EP Foglalkoztatási és Szociális ügyek Bizottságának (EMPL) tagja úgy véli, hogy a béreket csak egy szektoron belül lehetséges összehasonlítani. Kósa rámutatott, hogy az irányelvnek csak a 250 főnél nagyobb vállalatok számára szabad kötelezővé válnia, vagyis a KKV-knak és mikro-vállalkozásoknak, amelyek számára hatalmas adminisztratív terhet jelentene, felmentést kellene kapniuk.

Kiemelték továbbá: a javaslat súlyos jogi problémákat vet fel, valamint a genderpropaganda is megjelenik benne. Járóka és Kósa elutasítják az ún. „hipotetikus személy” bevezetését, akinek a bérezésével össze kellene hasonlítani mások fizetését, mert az ilyen bizonytalan tartalmú fogalmak jogviták ezreit eredményeznék.

Fontosnak tartják továbbá, hogy az irányelv a címének megfelelően kizárólag a férfiak és nők egyenlő bérezésével foglalkozzon, mert az európai baloldal szokásához híven becsempészte azt a javaslatot is, amely minden társadalmi nem (gender) számára követel egyenlőséget.

Brüsszel, 2022. április 5.