Egyéb

Elfogadta az EP az uniós távközlési csomagot

Elfogadta az EP az uniós távközlési csomagot

2009. 11. 25.

Az Európai Parlament 510 igen, 40 nem és 24 tartózkodó vokssal november 24-én fogadta el a távközlési keretirányelv immár harmadszor átdolgozott változatát.

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke azt mondta, ez a jogszabálycsomag kitűnő példája annak, hogy az európai jogalkotók közvetlen hatással vannak a polgárok életére. „Örülök, hogy hozzájárultunk az elektronikus kommunikációs eszközöket és az internetet használók jogainak erősítéséhez” – hangsúlyozta Buzek, aki az Európai Tanácsot képviselő Åsa Torstensson svéd miniszterrel együtt november 25-én írja alá a távközlési csomagot.

A hozzáférés biztonsága

A megszavazott szöveg szerint az internet-hozzáférés korlátozása csak akkor lehetséges, ha ez „megfelelő, arányos és szükséges egy demokratikus társadalomban”. Egy ilyen intézkedés során „tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét és a magánszférához fűződő jogot”, és biztosítani kell az „előzetes, tisztességes és pártatlan eljárást”.

Biztosítani akartuk, hogy a polgárok jogait soha ne lehessen figyelmen kívül hagyni – mondta a parlamenti jelentéstevő, a francia nemzetiségű Catherine Trautmann.
A szocialista képviselő hozzátette: Ez az első alkalom, hogy egy jogi szöveg az internethasználatra mint az alapvető jogok és szabadságok gyakorlására utal.

Az új jogszabály a világon elsőként tartalmazza, hogy az internet-hozzáférés az alapvető jogokkal egyenlő jogi védelmet jelent. Az uniós tagállamoknak legkésőbb 2011. május 24-ig kell hatályba léptetniük az EU-irányelvnek megfelelő nemzeti jogszabályaikat.

Az elfogadott jogszabály kitér a rádióspektrum felhasználásának harmonizálására (figyelembe véve a digitális televíziózásra történő átállást 2012-ig), a tagállami szabályozó hatóságok együttműködésének erősítésére és a „funkcionális szétválasztásra”, amely szerint a piacon domináns szolgáltatóknak szét kell választaniuk hálózati infrastruktúrájukat és a szolgáltatásokat kínáló üzleti egységeiket.

Fogyasztók jogai és szabályozók

A Tanács 2009. október 26-án már véglegesen elfogadta a parlamenttel májusban kötött megállapodást a két másik telekommunikációs jogszabályról. Ezek egyike – egy rendelet – létrehozza a BEREC nevű új európai szervezetet, amely az uniós nemzeti telekommunikációs szabályozó hatóságok együttműködését segíti elő.
A másik jogszabály (irányelv) erősíti a fogyasztók jogait, így például arról rendelkezik, hogy a telefonszámot egy napon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz, illetve, hogy a „sütik” számítógépre telepítéséhez engedélyt kelljen kérni.

Közlemény az EP-Tanács megállapodásról:

www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-63798-309-11-45-909-20091105IPR63793-05-11-2009-2009-true/default_hu.htm

A jelentés szövege:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

A jelentéstevő adatlapja:

www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=451C3D7ABFB9909E426ECABA546CAB34.node1

Részletes háttéranyag:

www.europarl.europa.eu/news/expert/background_page/058-64358-313-11-46-909-20091112BKG64357-09-11-2009-2009-false/default_hu.htm

Kérdések-válaszok:

www.europarl.europa.eu/news/expert/background_page/058-63888-306-11-45-909-20091105BKG63887-02-11-2009-2009-false/default_hu.htm