Egyéb

Elfogadták Tőkés László jelentését az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról

Elfogadták Tőkés László jelentését az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról

2012. 04. 24.

 

A jelentés az unióbéli felsőoktatás megújítását tűzi ki célul és azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a 2014–2020-as költségvetésben kiemelt módon szerepeljen az egyetemek támogatása; a tagállamoktól azt, hogy nemzeti össztermékük (GDP) 2%-át fordítsák felsőoktatási célokra; a regionális hatóságoktól pedig aktív és pozitív hozzáállást vár el ezen a téren, nevezetesen azt, hogy mind az egyetemi vezetőkkel, mind pedig az üzleti és a civil szférával partneri viszonyt alakítsanak ki, és a határokon átnyúló regionális együttműködésben rejlő lehetőségeket is használják ki.
 
A jelentés akcióterv kidolgozását és az ehhez szükséges anyagi alapok biztosítását kéri az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy a kelet-közép európai egyetemeket is a nyugat-európai, fejlettebb szintre lehessen emelni. Emellett az őshonos kisebbségek, illetve nemzeti közösségek felsőoktatásának és az őket szolgáló intézményeknek a támogatását kéri a tagállamoktól, különös tekintettel a veszélyeztetett kultúrákra, és előírja, hogy ennek az anyagi hátterét, finanszírozását is biztosítani kell. A nyelvi sokszínűség megőrzése érdekében a helyi és regionális nyelvek, sőt a jelnyelv oktatását is szorgalmazza.
 
A hátrányos helyzetű közösségek, a romák, a fogyatékkal élők és más marginalizált közösségek számára is biztosítani kell a felsőoktatáshoz való hozzáférést – tartalmazza a megszavazott szöveg. Emellett külön fejezetben tesz ajánlásokat a nők felsőoktatási esélyegyenlőségének a biztosítása érdekében.