Egyéb

Embertelen körülmények, az ombudsman jelentése

Embertelen körülmények, az ombudsman jelentése

2009. 12. 08.

Az országos rendőrfőkapitány egy panaszügyben arról tájékoztatta Szabó Máté országgyűlési biztost, hogy a megfelelő felszereltség és a fogdaőrség speciális képzettségének hiánya miatt a rendőrségi fogdák nem alkalmasak a fogyatékossággal élők befogadására. Az ombudsman álláspontja szerint jogszabály-módosításra lenne szükség, hogy őket csak megfelelően felszerelt büntetés-végrehajtási intézetbe lehessen befogadni.

A fogyatékossággal élő fogvatartottak alkotmányos jogainak érvényesüléséről az ombudsman ezért hivatalból átfogó vizsgálatot folytatott az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI), a Büntetés végrehajtó Központi Kórházában, Tökölön és a Nagyfai Büntetés végrehajtó Intézet Krónikus Utókezelő Részlegén.

A közlemény szerint az IMEI 1896-ban épült, az állaga nagyon leromlott, „a munkavégzéshez komoly elkötelezettség szükséges”. A létszámstop miatt nem tudnak ápolókat felvenni. Súlyos probléma, hogy a pszichiáterek átlagéletkora 70-75 év és nincs megfelelő utánpótlás. Az értelmi, illetve testi fogyatékossággal élő emberek elhelyezése nem felel meg a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény rendelkezéseinek, az épület egyáltalán nem akadálymentes, s a jelenleg működő egy-egy szakkörön túl további terápiás és a rehabilitációt elősegítő egyéb tevékenységet is biztosítani kellene. A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzésének európai bizottsága szerint rendkívül kívánatos lenne, ha az IMEI-t elköltöztetnék, és az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyeznék.

Súlyosan sérti az emberi méltósághoz való jogot a pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, valamint a kezelésre beutaltak elhelyezése – állapította meg az ombudsman, és sürgeti, hogy belátható időn belül teremtsék meg az IMEI korszerű működésének feltételeit, továbbá fontolják meg, hogy az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyezzék.

A biztos figyelmeztet: a kényszer gyógykezelt betegekkel szemben alkalmazható kényszerítő eszközökről szóló rendelet pontatlan, sérti a jogbiztonság követelményét. Egy törvénymódosítás következtében 2010. május 1-jén 20-25 további pszichiátriai ellátásra szoruló kényszer gyógykezelt beteget kell elbocsátani az IMEI-ből. A további ellátásuk feltételeit eddig nem teremtették meg, noha annak szükségessége már korábban is ismert volt – áll a közleményben.

A nőket és a férfiakat a vizsgált intézetekben mindenütt elkülönítetten helyezik el, a fiatalkorúakat viszont nem. Ez szemben áll a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával – mutatott rá az országgyűlési biztos.

A közlemény szerint Tökölön a fürdőhelyiségek nem akadálymentesek, és nincs a mozgáskorlátozottak számára kialakított külön WC. A főépület kicsi, ketrecszerű sétaudvara csak korlátozottan biztosítja a szabad levegőn tartózkodás lehetőségét, pedig a kórház körül elegendő tér állna rendelkezésre egy megfelelő sétaudvar kijelölésére.

Az ombudsman felhívja a figyelmet arra, hogy a betegjogi képviselő csak idén nyáron vette fel a kapcsolatot a Nagyfai Bv. Intézettel, ahol azóta sem biztosítják a fogyatékossággal élő fekvőbeteg fogvatartottaknak a jogszabályban előírt heti egy nap fogadóórát.
Felmerült az intézet bezárása, illetve összevonása is, bár inkább fejleszteni, mintsem leépíteni kellene, hiszen a környezet – az utat leszámítva – nagyon kedvező, tágas tér, fákkal, növényekkel – olvasható a közleményben.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapításait és javaslatait megküldte az illetékes minisztereknek, intézetvezetőknek.

MTI