Egyéb

Esélyegyenlőség elvet sértő tervezet

Esélyegyenlőség elvet sértő tervezet

2010. 07. 09.

Az elmúlt napokban több hír jelent meg néhány kiemelt sportág adótámogatásának lehetséges törvényi módosításáról. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) az Országyűlés sport- és turisztikai bizottságának elnökével, illetve a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetés után, az alábbi kérést fogalmazza meg. A közlemény tartalmával egyetért a Fogyatékosok Országos Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) is.

„Sajnálattal tapasztaltuk, hogy jó szándékuk ellenére az előterjesztők a fogyatékkal élők sportrendszerét nem vették figyelembe, ezzel sérülnek az esélyegyenlőségi alapelvek.
A fogyatékkal élők is sportolnak a kiemelt sportágakban. A teljesség igénye nélkül csak néhány példa minden fogyatékossági területről: kerekesszékes-kosárlabda, a látássérültek kézilabdája a csörgőlabda, siketek vízilabdája, az értelmi fogyatékosok labdarúgása (szinte hihetetlen,de ezek a sportágak már a látássérülteknél is népszerűek).
Mivel a hazai sportrendszer még nem integrált és a fogyatékkal élők esetében sportági szakszövetségek helyett fogyatékosspecifikus sportszövetségek látják el a szakszövetségi feladatokat, a fogyatékkal élők nem részesülnek a sportágakat érintő kedvezményekből. A törvény nem mondja ki, de a gyakorlat szerint a javaslat az érintettek körét a látvány-csapatsportágak területére terjeszti ki, kivéve a fogyatékkal élőket.
A fentiekben leírtak alapján a törvénytervezet jelenlegi formájában nem felel meg az 2007. június 25-én, a Parlament ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott ENSZ konvenció magyar ratifikációjának, a Fogyatékossággal elő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 30. cikk 5. pontjának, amely így rendelkezik: 30. cikk – sportban való részvétel: 5. A fogyatékossággal élő személyek mindenkit megillető részvételének biztosítása céljából a rekreációs, szabadidős és sport tevékenységekben a Szerződő Államok meghozzák a megfelelő intézkedéseket, hogy:
(a) A lehető legnagyobb mértékben bátorítsák és előmozdítsák a fogyatékossággal élő személyek részvételét az integrált sporttevékenységekben, minden szinten;
(b) Biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékosság típusához igazodó, speciális rekreációs és sporttevékenységek szervezésének, fejlesztésének és az ezekben való részvételnek a lehetőségét, valamint a velük kapcsolatos képzést, edzést és a szükséges forrásokat, másokkal egyenlő feltételek mellett.”
Meglátásunk szerint a törvénytervezet jelenlegi formában történő elfogadását követően – az Európai Unió hatáskörén túl – több fórumot fog megjárni. Számítani lehet az Országgyűlési Biztos Hivatala, az Egyenlő Bánásmód Hatóság és több civil szervezet érdekvédelmi lépéseire.
A törvény terjedjen ki a fogyatékkal élők sportjára. A terület felzárkóztatása és a fogyatékkal élő személyek esélyeit segítő „pozitív diszkrimináció” jegyében jó üzenete és kedvező társadalmi hatása lenne, ha a törvény a „látvány-csapatsportágak” és a fogyatékkal élők versenysportját helyezné a kedvezményezettek körébe és ennek a gondolatnak megfelelően kiegészítésre kerülne a törvénytervezet.”

Szerző: www.szabadban.hu
Forrás: Magyar Paralimpiai Bizottság