Egyéb

Európai Beszélgető Estek: fogyatékosügyi politika és foglalkoztatási kérdések

Európai Beszélgető Estek: fogyatékosügyi politika és foglalkoztatási kérdések

2011. 04. 03.

Kósa Ádám a fogyatékkal élők szakembere, az Európai Parlament első siket képviselője kétnapos erdélyi látogatása során arra is szánt időt, hogy felkeressen fogyatékkal élőket segítő intézményeket és személyesen tájékozódjon a hazai szociális ágazat helyzetéről.

-Tavaly novemberben azért indítottam el az Európai Beszélgető Esteket, hogy az erdélyi magyarok közvetlen úton tudomást szerezhessenek az európai uniót foglalkoztató szakmai témákról. Ezáltal közelebb hozhatjuk az Európai Uniót az erdélyi magyar közösséghez, illetve Erdélyt és az itteni magyarságot az EU más tagállamából érkező képviselőkkel is megismertethetjük – nyitotta meg Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő az Európai Beszélgető Estek újabb sorozatát. Sógor Csaba elmondta, Kósa Ádámmal mindketten tagok a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban, ahol a fideszes képviselő kiemelten foglalkozik a fogyatékkal élők munkavállalásának kérdéskörével.

Kósa Ádámot a sepsiszentgyörgyi Írisz-házban, illetve a kolozsvári Reményik Sándor Galériában is főként szakmai hallgatóság várta. Előadásában röviden az EU felépítéséről, a parlamenti munkáról is szólt, majd részletesebben ismertette a fogyatékosügyi politika Lisszaboni Szerződésnek köszönhető kedvező változásait is. Elmondta, a Lisszaboni Szerződés az Európai Unió Alapjogi Chartáját beemeli az elsődleges európai jogba, így olyan tételeket határoz meg, mint a fogyatékosságon és genetikai tulajdonságokon alapuló megkülönböztetés tilalmát vagy a fogyatékosok jogát arra, hogy részesüljenek a munkavállaláshoz szükséges integrációban és munkavégzésükhöz biztosítva legyenek a megfelelő körülmények, például az akadálymentes közlekedés. Kósa Ádám hangsúlyozta, az akadálymentesítés az EU tagállamaiban mindenhol problémát jelent. Az Európai Bizottság 2013-ra szeretné életbe léptetni az Európai Akadálymentesítési Csomagot, amely keretbe foglalná a mozgássérültek fizikai közlekedésének biztosítását.

A fideszes EP-képviselő több érdekes számadatról is beszámolt, felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az Európai Unióban mintegy 80 millió ember él fogyatékossággal. Az EU-ban élő fogyatékos személyek 40%-ának van munkahelye, Magyarországon ez az érték 10%-ra tehető, míg Romániában lényegesen kevesebb, azaz 3-4 százalékuk dolgozik. „Azért tapasztalható ilyen hatalmas különbség az egyes tagállamok között, mivel a szociálpolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, az EU irányt mutat, azonban a tagállamok maguk döntenek” – hangsúlyozta a magyarországi EP-képviselő. Kiemelte: fontos, hogy a társadalom kellő érzékenységgel kezelje a fogyatékkal élők helyzetét, segítse őket a beilleszkedésben, azonban az is lényeges, hogy ezeknek a személyeknek oktatásra, továbbképzésre is lehetőségük legyen.  Ennek kapcsán Sógor Csaba EP-képviselő rámutatott, a román költségvetésben a foglalkoztatáspolitikára, az oktatásra és az egészségügyre vonatkozó tételeknek folyamatosan növekedniük kellene, valamint hosszútávú stratégiákra lenne szükség annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők is a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Az erdélyi magyar képviselő hangsúlyozta: az államnak is érdeke, hogy támogassa – akár eszközbeszerzéssel vagy az oktatás lehetőségének megteremtésével – a fogyatékkal élőket, hiszen ezzel nem csupán szociális segítséget nyújt, hanem hozzájárul ahhoz, hogy ők is a munkaerőpiac aktív tagjává váljanak. Sógor Csaba szerint a kisebbségi jogok biztosítása is ehhez hasonló, hiszen ezek nem csak biztonságpolitikai, hanem gazdasági szempontból is az ország javára válnak. Ezt a gondolatot Kósa Ádám azzal egészítette ki, hogy az erdélyi magyarság fogyatékkal élő tagjainak égető szükségük van magyar tannyelvű oktatásra – ez jelenleg csak a siketek számára biztosított Kolozsvárott -, a többi fogyatékkal élő gyermek így nem kap esélyt arra, hogy megfelelő oktatásban részesüljön.

Kósa Ádám kétnapos erdélyi tartózkodása során látogatást tett a sepsikilyén Székely-Pótsa Rehabilitációs Központban. Betekintést nyert a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány által működtetett Írisz Ház fejlesztő és munkaterápiás központ működésébe, amely a térség egyetlen olyan intézménye, ahol fiatal fogyatékkal élőknek biztosítanak munkalehetőséget. Makkai Péter az intézmény koordinátora a magyarországi képviselőt körbevezette a központban, majd a Kőrispatakon szintén fogyatékkal élőknek munkalehetőségként szolgáló, még kiépítés alatt álló kertészetet és a használtruhákat kínáló, már működő üzletüket is megmutatta.

Kósa Ádám programjában szerepelt a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felkeresése is, ahol Sógor Enikő, az intézmény vezetője ismertette a központ szolgáltatásait. Elmondta, idegrendszeri fejlődésükben különböző mértékű eltérést mutató  gyermekekkel foglalkoznak, akik bizonyos fejlődési területeken – mozgás, értelmi, pszichés  – másképp fejlődnek, illetve akiknél a hallás, látás, beszéd, és/vagy viselkedés fejlődésében  zavarok jelentkeznek. Fontos célkitűzés a Központ  számára a tanulás-, a magatartászavarok és egyéb pszichés rendellenességek megelőzése, illetve a bármilyen eredetű idegrendszeri eltérések minél korábbi szűrése és az ezekben szenvedő gyerekek és családjaik állapotának, életfeltételeinek optimalizálása. A fideszes EP-képviselőt Fikó Csaba, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületének elnöke is meghívta, így Kósa Ádám a Csíkszeredában általuk működtetett varrodában és bemutatóboltban is látogatást tett.