Egyéb

Folytatódik a parlamenti nagyüzem

Folytatódik a parlamenti nagyüzem

2010. 07. 11.

Hétfőn az interpellációk, azonnalik kérdések és kérdések után dönthetnek a 2010-es költségvetés módosításáról, amely 15 százalékkal csökkenti a pártok támogatását. Rendelkezik arról is, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Energia Hivatal, a Magyar Szabadalmi Hivatal és Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mekkora összeget köteles befizetni a büdzsébe.

Ezek a rendelkezések összefüggnek az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett 29 pontos gazdasági akciótervvel.

Döntenek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. A hatályos törvény szerint 2010. július 1-től az önkormányzat hazai, vagy uniós pályázaton érvényesen csak akkor pályázhat, ha rendelkezik esélyegyenlőségi programmal. Ezt a határidőt most kitolnák 2011. december 31-re.

Módosul az esélyegyenlőségi szakértők bevonására vonatkozó kötelezettség határideje is 2010. július 1-ről 2010. október 1-re.

Az eredetileg benyújtott törvényszöveg jelentősen módosult, ugyanis ellenzéki kezdeményezésre továbbra is megmarad a megyei önkormányzatok esélyegyenlőségi program készítésére vonatkozó kötelezettsége.

Döntés várható az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról. A 15 tagból álló, kormánypárti többségű testület azt javasolhatja az Alkotmánybíróság tagjának, aki legalább nyolc bizottsági tag igen szavazatát megkapta.

Több törvényhez benyújtott módosító indítványokról is döntenek, például a banki különadót szabályozó, egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat, a patikaalapítási moratóriumot megszabó egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat esetében.

Lefolytatják a kilakoltatási moratórium meghosszabbításával összefüggő, a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításának általános vitáját. A kilakoltatási moratórium 2011. március elsejéig hosszabbodna meg, és nemcsak december elsejétől, hanem már a kilakoltatást elrendelő bírósági végzés kézhezvételét követő naptól legkorábban így a törvény hatálybalépését követő naptól el kellene halasztani a lakáskiürítést a következő év március elsejéig.

Általános vita lesz a közcélú adományok áfamentességével összefüggő, az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról.

Lefolytatják a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló törvénymódosítás általános vitáját. A javaslat lehetővé tenné, hogy a katasztrófavédelmi feladatok ellátására kirendelhetők legyenek a honvédség tényleges állományába tartozó, honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatók és a katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgatók.

Általános vita lesz a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról is, miszerint hetente legalább öt testnevelés órát kellene tartani az általános iskola mind a nyolc évfolyamán a 2014-2015-ös tanévtől. Az előterjesztés szerint megszűnne a Nemzeti Sporttanács és visszaállítanák a kis értékű kupák, érmek közelmúltban megszüntetett adómentességét.

Kedden lefolytatják az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitáját. Ebben az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy készítse elő iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévtől a trianoni döntéssel kapcsolatban.

Emellett azt is kérik a kormánytól, tegyen javaslatot a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulásokról szóló program kiterjesztésére 2013-ig pályázati formában.

Vita lesz arról az alkotmánymódosításról, miszerint még polgármesterek vagy képviselőjelöltek sem lehetnének a honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai a szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő öt évig.

Kedden határozathozatalok is lesznek, több törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról is döntenek, majd le is folytatják ezeket a részletes vitákat.

Forrás: hirado.hu/MTI