Egyéb

„Ha félnék, bele sem vágnék” – dr. Kósa Ádámmal beszélgettünk

„Ha félnék, bele sem vágnék” – dr. Kósa Ádámmal beszélgettünk

2009. 06. 03.

Dr. Kósa Ádám a Fidesz-KDMP EP listájának 12. helyen álló jelöltje, több más tisztsége mellett a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) elnöke. A gyermekkora óta siket Fidesz jelölt előtt nagy lehetőség áll, ha most június 7-én a szavazók bejuttatják az Európai Parlamentbe (EP), ahol ő lenne az első siket képviselő (amennyiben a párt megismétli 5 évvel ezelőtti eredményét, ez esetben Kósa  bejutna az Európai Parlamentbe).

Magyarországon eddig nem volt erre példa, egyik párt esetén sem, ezért is kíséri még nagyobb figyelem a fejleményeket. Dr. Kósa Ádám, aki mint a SINOSZ elnöke mindig is törekedett az együttműködésre a parlamenti pártokkal a Fidesz felkérésének köszönhetően kapta meg a lehetőséget, mint független jelölt. „Nem vagyok a Fidesz tagja és továbbra sem kívánok politizálni, ugyanakkor mindent el fogok követni a fogyatékossággal élő emberek érdekeinek a képviseletéért.” – halljuk Kósa Ádámtól. Célja, hogy  a fogyatékos emberek ügye ne pártpolitika legyen, ahogy  szlogenje is szól ,,A fogyatékosügyi politika nem jobb vagy baloldaliság kérdése!”  
 
Az első siket képviselő az Európai Parlamentben?

A SINOSZ elnöke sosem készült arra, hogy politikus legyen, és a felkérés óta sem tekinti magát annak, ,,nem politikusi minőségemben kaptam a lehetőséget, amikor FIDESZ-KDNP jelölését elfogadtam, hanem mint párton kívüli, fogyatékossággal élő érdekvédő és a siketek és nagyothallók országos szervezetének vezetője.” A kezdeményezés nagyon fontos a társadalmi szemlélet váltás tekintetében is. Eddigi tapasztalatai alapján ,,az emberek csak  akkor szembesülnek a fogyatékossággal élők problémájával, amikor gyermekük így születik, vagy időlegesen elvesztik valamely képességüket, például egy baleset következtében. A fogyatékos embereknek azonban csak egy kis része születik fogyatékossággal. Az emberek tehát leginkább akkor szembesülnek ezzel az élethelyzettel, amikor már ők maguk is idősek és a fontosabb képességeik csökkennek.” A politika feladata a társadalmi rétegek bevonás, amire most megadatik a lehetőség. Furcsamód az EU-n belül még nem indultak el az ilyen irányú folyamatok. A tagállamokon belül a fogyatékos képviselők száma csekély, az Unión belül összesen két siket képviselő van.

Dr. Kósa Ádám személyében az Európai Parlamentben a negyedik fogyatékos és egyben az első siket képviselő lenne. Ha megválasztják, magyar jelnyelven fog felszólalni az EP-ben, amit  az első  társadalmi tudat formáló eszköznek tart, míg az újságírókkal írásban vagy jelnyelvi tolmács útján kommunikál. Jelenléte, törekvései véghezvitele mellett többet jelenthet, mivel a fogyatékosság leggyakrabban csak akkor kerül elő ha a magunk vagy közvetlen környezetünkben élők élik így mindennapjaikat. Azzal, hogy az Európai Parlamentben is egyre többen képviseltetik magukat, tudatosulhat az emberekben, hogy ebben az ügyben tenni kell valamit. Így a SINOSZ elnökének megválasztásakor, az EP–nek gondoskodni kell majd a jeltolmács biztosításáról, amire eddig nem volt szükség.

A tagállamok fogyatékosügyi politikája eltérő és országon belül is az egyes területek között vannak különbségek. ,,Spanyolországban jelentős előrelépés történt például a fizikai akadálymentesítés területén, illetve annak koordinálásában, az Egyesült Királyságban az infokommunikációs technológiák alkalmazásában járnak az élen, míg a németek a foglalkoztatás területén jártak nagyobb sikerrel.” Magyarországon nem számolhatunk be példaértékű mutatókkal, itthon helyzet elmaradottabb a nyugat-európai országokhoz képest. „Jellemző példa, hogy Magyarországon csak minden tizedik fogyatékossággal élőnek van csak munkahelye, míg tőlünk nyugatabbra, minden negyedik-ötödiknek van. A két arány között óriási a szakadék.” Ezért a legfontosabb cél, mind az Európai Unión mind pedig az országon belül fogyatékosügyi politikai célok megjelenésének erősítése.

Fogyatékosügy és pártpolitika – összeegyeztethető?

A hazai politikai helyzetben dr. Kósa Ádám jelölésével kapcsolatban nem lehet szó nélkül elmenni, nem is teszik. „Biztos vagyok benne, hogy sok „új” barátom lesz. De nekem küldetésem és felelősségem van, nemcsak magam miatt, hiszen nekem eleve több generáció gondjaira is figyelnem kell: szüleim, gyermekeim is súlyos hallássérültek. Én nem megélhetési okból vállaltam fel a fogyatékosságügyet, mit számos, magukat szakembernek tartó, különböző pozíciókban tevékenykedő ember. Ugyanakkor minden nóvumra, ötletre és megoldásra nyitott leszek.”

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyire egyeztethető össze a fogyatékosügy és a pártpolitika. Megvalósulhat-e, hogy az emberek felismerjék mennyire is fontos a fogyatékosügy és ne tekintsenek rá úgy, mint jobb és bal oldali felvetésre. „Több kérdésben – még ha nem is sok kérdésben – történt már ötpárti, illetve most már csak négypárti összefogás. Ilyen kérdések közé sorolható többek között a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó új, nemzetközi ENSZ egyezmény magyar parlamenti – méghozzá egyhangú – elfogadása és kihirdetése. Ami az embereket illeti, a választójoggal rendelkezők nagy része nem biztos szavazó (nem rendelkezik biztos pártpreferenciával), azaz sok ember számára nem a párthovatartozás a fontos.”

De vajon a Fidesz részéről mennyire veszik komolyan ezt a kérdését, kampányfogás csupán vagy valóban „szent” ez a cél számukra. ,,Hogy kampányfogás volt a FIDESZ részéről? Meglehet. Azonban már egyre több ember úgy gondolja, hogy akár egy fogyatékos ember, nemhogy a fogyatékos embereket, hanem őt magát, az ő érdekeit is képviselhetné Brüsszelben, és ez kezdetnek nem is rossz.”  Egy biztos, a legnagyobb ellenzéki párt lépett ez ügyben, míg a többi nem. „Amennyiben más pártok is előre garantálták volna a szakmai függetlenséget és azt, hogy a munkatársaimat magam választhattam volna meg, továbbá a szakmai programomat kizárólag az én, és szűkebb csapatom állíthatta volna össze, mint ahogy ez történt a FIDESZ-KDNP felkérését követően, elgondolkodtam volna. De mivel meg sem kerestek, nem volt ilyen dilemma sem.”  Kósa emellett pozitívumként értékeli, hogy a Fidesz jelölése után sok területen változtatott, így a www.fidesz.hu élő közvetítéseit már feliratozzák valamint a rendezvények helyszíneit akadálymentessé teszik a kerekesszékes érdeklődők számára.

Magyarországon 600.000, az Európai Unióban pedig 50 millió fogyatékossággal élő ember él, a többi párt eddig nem ismerte fel ennek jelentőségét, pedig az országot is sújtó gazdasági válság idején az ő nézőpontjukat is figyelembe kellene venni, mert a helyzetük nem biztató. „A fogyatékossággal élő emberek, különösen az aktívak körében élő sorstársak helyzete mindig rosszabb. Egy hasonlattal élve, ha a tengerszint csökken, a fogyatékos emberek is lejjebb kerülnek, mint mindenki más, de őket jobban érinti, mert a kevésből a még kisebb, mindig aránylag rosszabb helyzetet teremt. Ma a fogyatékos emberek körében a munkanélküliség közel 90%. Ennél lejjebb szinte már nem nagyon lehet, de sajnos még lehet, és ezt meg kell akadályozni!” A legfontosabb feladat ennek megakadályozás az EU-n és az országon belül.
 
Célok és programpontok

Dr. Kósa Ádám megválasztása esetén az EP-ben több célkitűzését szeretne megvalósítani. Egyik legfontosabb véleménye szerint, az Európa szerte kialakult téves gondolatok megváltoztatása a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. Feladatuk a társadalom számára elfogadtatni, hogy ők is ugyanolyan értékes emberek, mint bárki más. Ezt erősíthetik gyakorlati oldalról a fogyatékos személyek munkába állításának támogatásával, nagyobb hozzáférhetőség biztosításával az oktatás és a képzés folyamataiban, illetve egy egységesen elérhető és használható szolgáltatásokkal. Mindezek mellett tervei között szerepel több európai szintű kikényszeríthető norma a környezet akadálymentesítésének érdekében és egy összehangolt uniós kutatási program kialakítása a fogyatékosság és az idősödés tárgykörében a fenntartható társadalom érdekében.

A programpontok mélyebben kezelnék a fogyatékosügy problémáit, azonban a jövő kérdése hogy az elképzelések és a valóság mennyire halad majd egy úton. A Fidesz jelöltjének célja, hogy elképzeléseiből minél több megvalósuljon, de ő is tudja, hogy a legfontosabb és a legelső lépés a szemlélet változás, mind hazai mind nemzetközi szinten. „Nem gondolom, hogy el lehet törölni minden hátrányt és nehézséget, hiszen nyugaton is van munkanélküliség a fogyatékos emberek körében. Hogy mennyivel lesz jobb nekünk? Hazai szinten a kormányzati teljesítmény nagymértékben befolyásolja ezt a kérdést. Amit én tenni tudok az, hogy európai szinten megfogalmazható európai válaszokat próbáljak úgy elérni, hogy azok közvetlenül befolyásolhassák a mindenkori magyar kormányzat munkáját.” Szerencsére, ha politikai színterén nem is tapasztalható mindig egyetértés a fogyatékos szervezetek esetében, most konszenzus született és fenntartások nélkül támogatják dr. Kósa Ádám jelölését, ,,Valamennyi nagy országos szervezet közvetlenül vagy ernyőszervezetén keresztül fenntartások nélkül támogatta jelölésemet. Ez szám szerint több mint száz szervezetet jelent. A fogyatékosságügy nem pártpolitikai színtér. A fogyatékosságügy össztársadalmi érdek, különösen Magyarországon, amelynek társadalma súlyosan öregszik az európai átlaghoz képest is.’’

A SINOSZ elnöke bízik abban, hogy ígéretét be tudja váltani és nem fél attól, hogy túl sokra vállalkozott. „Ha félnék, bele sem vágnék. Legfeljebb igyekszem már előre is keresni a saját, illetve programom gyenge pontjait, hogy még kisebbé váljanak a kockázatok.” A képviselő jelölt tudja, hogy komoly feladatok állnak előttük, azonban kellő elszántsággal és európai, valamint hazai politikai támogatással siker koronázhatja elvégzett munkájukat. Tisztában van azzal, hogy munkája példaként szolgálhat épek és sérül emberek számára, így fontos számára, hogy bebizonyítsa, egy siket képviselő is el tudja végezni ugyanazt a munkát, mint az épek.