Egyéb

Innovatív foglalkoztatás

Innovatív foglalkoztatás

2010. 07. 12.

A felhívás keretében három témában lehet pályázatot benyújtani. Ezek a következők: 1. az aktív korú, ellátásban részesülő, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek vagy közfoglalkoztatásban részt vevők nyílt munkaerőpiacra való belépését, tartós elhelyezkedését segítő foglalkoztatási modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása, 2. a gyes/gyed rendszerének átalakításával összefüggésben a kisgyermekes szülők munkaerő-
piacra való sikeres visszatérését segítő innovatív modellek kidolgozása és kipróbálása, és 3. fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellkísérletek a szociális gazdaságban. Az előirányzott keret a konvergenciarégiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) számára 2,3, Közép-Magyarország régió számára 1,5 milliárd forint.
A pályázati konstrukció fontos kikötése, hogy a konzorciumi partnerek ne csak formális társulást hozzanak létre, hanem valós együttműködés valósuljon meg közöttük a projekt valamennyi szakaszában. További feltétel, hogy a projektekbe bevont célcsoporttagoknak a projekt zárásáig be kell kerülniük az Állami Foglalkoztatási Szolgálat online nyilvántartási rendszerébe.
A támogatható tevékenységek körébe tartozik a helyzet- és szükségletfelmérés, az üzleti terv elkészítése, a célcsoporttal kapcsolatos előkészítés (toborzás, kiválasztás, bevonás), képzés, munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadás, mentorálás munkanélküliek számára, szolgáltatás, tanácsadás munkáltatóknak, módszertan-kialakítás, -kipróbálás, -adaptálás, szolgáltatásfejlesztés, a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás elősegítése, fenntartható tevékenységek kialakítása a szociális szektorban, a projekttevékenységhez kapcsolódó beszerzések. Ezek a tevékenységek kiterjednek többek között az újonnan munkába állók munkahelyi befogadását támogató szolgáltatásokra, alkalmi/szezonális munkák összekapcsolására épülő, folyamatos foglalkoztatási lehetőséget biztosító munkavégzési formákra, az innovatív munkavégzési lehetőségek kidolgozására, újszerű, befogadó humánerőforrás-gazdálkodási gyakorlatok kialakítására, a munkaerő-piaci, humánerőforrás- és vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtására, mikro- és közösségi vállalkozások támogatására. A felhívás fontos célkitűzése a nem regisztrált munkavégzés visszaszorítása is.
Kedvezményezettek lehetnek az alacsony végzettségű és tartósan munka nélkül lévők, a hátrányos helyzetű emberek, a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó, kisgyermekes szülők és a fogyatékkal élő munkavállalók. A nyertes pályázók vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapnak. A támogatási intenzitás 100 százalékos. Az elnyerhető összeg 60–200 millió forint. A pályázatok elbírálása a pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján, kétfordulós eljárásban történik.

Forrás: VG

Fotó: m.blog.hu