Járóka Lívia az Európai Unió vezető politikusaival tárgyalt

Az európai romák lakhatási és oktatási helyzetéről tárgyalt Járóka Lívia néppárti képviselőnő Christine Boutin francia lakásügyi miniszterrel, valamint Jan Figellel, az Európai Bizottság kultúráért és oktatásért felelős biztosával.

Christine Boutin, a Francia Köztársaság lakásügyi és vidékfejlesztési miniszter asszonya, a romák lakhatási helyzetéről és a földrajzi szegregáció jelenségéről tárgyalt Járóka Líviával, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnőjével. A találkozón beszéltek a vándorló közösségeket érintő problémákról, így a megfelelő megállóhelyek kiépítésének nehézkességéről, illetve, hogy a mozgó életmód folytán gyakran sérülnek a vándorló személyek választáshoz és oktatáshoz fűződő jogai. A kényszer-kilakoltatások kapcsán egyetértettek abban, hogy ilyen esetben elengedhetetlen a megfelelő alternatív lakhatási lehetőségek biztosítása. A találkozó végeztével megegyeztek, hogy az eszmecserét a soros francia elnökség által szervezett további két rendezvényen, a szeptember végén Párizsban megrendezendő esélyegyenlőségi csúcstalálkozón, illetve a Marseille-ben tartandó „Kerekasztal a Szegénység és Kirekesztés Ellen” című rendezvényen folytatják majd.

A képviselőnő később Jan Figel kultúráért és oktatásért felelős biztossal találkozott és többek között az oktatási deszegregáció felgyorsításának lehetséges módjairól tárgyaltak. Járóka elmondta, hogy bár a 2000/48-as európai tanácsi irányelv rendelkezéseiből világosan következik a tanulók faji, vagy etnikai alapú elkülönítésének tilalma, a jogszabályok végrehajtásában súlyos problémák mutatkoznak több tagállamban is. A megbeszélés során érintették még az óvodai oktatás és az átképző programok kiterjesztésének szükségességét, valamint a roma gyermekek korai iskolaelhagyásának és jogellenes fogyatékossá nyilvánításának problémáit is. A találkozó végeztével arra a megegyezésre jutottak, hogy az ősz folyamán nagyszabású rendezvényt szentelnek majd az oktatási deszegregáció kérdésének, előreláthatólag az Európai Parlament Rasszizmus-ellenes és Sokszínűség Munkacsoportjának keretei között.