Egyéb

Kétévente uniós Duna-csúcsot rendezne az EP

Kétévente uniós Duna-csúcsot rendezne az EP

2010. 01. 22.

Az Európai Parlament csütörtökön 544 igen, 13 nem, 10 tartózkodó vokssal megszavazott állásfoglalása felszólítja az Európai Bizottságot, hogy legkésőbb 2010 végéig nyújtsa be a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiát.

Az EP szerint „a Duna-medence fontos kereszteződési pont az EU kohéziós politikájával kapcsolatos programok, az európai szomszédságpolitikában részt vevő országokra vonatkozó programok és a potenciális tagjelölt országok között”. Ezért – így az állásfoglalás – olyan terület, ahol fokozott szinergia alakítható ki a különböző európai uniós politikák között.

A képviselők úgy vélik, az uniós Duna-stratégia előkészületeibe be kell vonni a Duna térségének illetékes regionális és helyi érdekelt feleit, hogy világosan azonosítani lehessen, mire van szükség a területek kiegyensúlyozott, fenntartható fejlesztése érdekében.

Az EP „sürgeti a jelenleg szennyezett Duna ökológiai állapotának javítását és a szennyezés csökkentését, valamint az olaj és más mérgező, illetve káros anyagok további folyóba engedésének megakadályozását célzó intézkedések meghozatalát”.

A szöveg kitér az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát ösztönző projektek, valamint a fenntartható idegenforgalom, az ökoturizmus támogatására, a vállalkozásfejlesztési hálózatok létrehozására.

Az Európai Parlament állásfoglalása végül javasolja, „hogy a helyi és regionális szinten érintett felekkel való konzultációt követően kétévente kerüljön sor egy uniós Duna-csúcsra, és ennek következtetéseit ismertessék az Európai Tanáccsal és az Európai Parlamenttel”.

Forrás: az EP sajtószolgálata