Költségvetés 2009: Lehetőségek és prioritások

Az Európai Parlament plenáris ülése 2008. április 21-én megkezdte a 2009-évi költségvetésre való felkészülést.

Az Európai Parlament plenáris ülése 2008. április 21-én megkezdte a 2009-évi költségvetésre való felkészülést. Jutta Haug német szocialista képviselő a parlamenti előadója ennek a költségvetésnek, akinek a jelentés tervezetét a költségvetési bizottság ellenszavazat nélkül fogadta el. A jelentés szövege magán viseli azt az előkészítő munkát, amellyel a néppárti frakció véleményét, mint a téma frakción belüli felelőse, megpróbáltam beépíteni az előterjesztésbe. Így kiemelt helyen szerepel az elmaradt régiókkal való szolidaritás. („hangsúlyozza, hogy a szolidaritás elvének továbbra is az Európai Unió egyik vezérelvének kell maradnia, valamint hogy a régiókkal vállalt szolidaritás és az e szolidaritást kifejező, elkerülhetetlen pénzügyi támogatás rendkívüli jelentőségű; ismételten elmondja, hogy szorosan figyelemmel fogja kísérni a régiók által a fejlődés terén elért előrehaladást;”). Ezt azért kellett beletenni a jelentésbe, mert az Unió újabb meg újabb programjai számára a befizető tagállamok nem hajlandók az eddiginél több pénzt felajánlani. Az új programok vagy nem valósulnak, meg vagy kiszorítanak régieket. Mivel jelenleg a kohéziós politika a legnagyobb költségvetési tétel, ezért ez a terület van kitéve leginkább a lefaragás veszélyének. Míg az Unió mezőgazdasági támogatásainak védelmére a leginkább érdekelt államok már jól működő szövetségeket alakítottak ki, a felzárkóztatás terén e szövetségek még esetlegesek.

A parlament tudomásul veszi, mondhatni helyesli is, hogy az Európai Bizottság jövőre kiemelten kezeli a növekedés, a foglalkoztatás, a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés ügyét. Nem látja azonban, hogy a keretköltségvetésben meghúzott határok által gúzsba kötve miként lehet érdemi lépéseket tenni a célok elérése érdekében. A jövő évi költségvetés a vágyakhoz képest forráshiányos lesz. E hiányt okozó korlátokon aligha fog változtatni a hétéves költségvetés esedékes felülvizsgálata sem. A Parlament sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ezt a feladatot is végezze el, s felhívja a figyelmet, hogy még ebben az évben el kell készíteni a költségvetés megalkotásának új részletszabályait, amelyeket a reformszerződés életbelépése tesz szükségessé.

A jelentésben a parlament kijelenti, hogy az európai polgárokat tájékoztatni kell az uniós pénzek elköltésének mikéntjéről. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy sem a polgárok, sem a média nem érdeklődik behatóan az éves költségvetések iránt. A palamentben lezajlott vitával például nem foglalkozott a Bruxinfo sem, pedig ez a hírügynökség az Unióban zajló történésekre szakosodott.

A jelentésről csütörtökön szavaz a parlament, elfogadása nem kétséges. A néppárt nevében négy módosítót terjesztettünk be, ezek közül egynek van érdemi jelentősége: kiállunk a kis és közepes vállalkozások és támogatásuk mellett. Tudatában kell lennünk, hogy az Unió GDP-jének 60 százalékát ezen vállalkozások állítják elő. Működésük a globalizáció korszakában nem egyszerű, támogatásuk az egész Unió érdeke. Elsősorban ők képesek új munkahelyeket létesíteni, s ekként tőlük várható az elmaradt régiók hatékony fejlődése is. Ezt a javaslatunkat különféle megfontolásokból nem támogatja az összes frakció és az előadó sem. Névszerinti szavazást kértünk, ami egyfajta térképet ad majd azokról, akik a leginkább elkötelezett támogatói a kis és közepes vállalkozóknak.

Surján László

A 2009-re vonatkozó költségvetési keretekről és prioritásokról szóló jelentést az Európai Parlament plenáris ülése 2008. április 21-én vitatta meg. Surján László felszólalása megtekinthető ide kattintva.