Egyéb

Ma van az emberi jogok nemzetközi napja

Ma van az emberi jogok nemzetközi napja

2009. 12. 10.

Az ENSZ Közgyűlése 55 évvel ezelőtt szavazta meg, hogy december 10. – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1948-ban történt elfogadásának emlékére – az emberi jogok napja legyen. A nyilatkozat az emberi jogok egyetemessé válásának kezdetét jelentette, s megnyitotta a sort az ilyen tárgyú szerződések, egyezmények előtt. Bár a dokumentumot a világ összes állama ratifikálta, nagyon sok ország megsérti előírásait.

Soha nem lehetünk elégedettek az elsimert emberi jogok kapcsán, hiszen amíg a gyakorlatban nem tapasztaljuk, és a társadalom szövetében nem érezzük az emberi jogok tiszteletét, feladatunk van – vélekedik Kósa Ádám, akinek munkája elsősorban terjed ki az emberi jogok védelmére, és azok elsimertetésére. Mind a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, mind a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény ratifikálása ügyében tett lépések kulcsfontosságúak a képviselő szerint. Az európai uniós és nemzetközi egyezmények, szerződések ugyanis kényszerítő erővel bírnak a nemzetállamok életében is. Magyarországon például a magyar jelnyelvi törvény komplexitása rejlik abban, hogy azt a Magyar Köztársaság a Fogyatékkal Élők Jogairól szóló ENSZ Egyezmény rendelkezéseire tekintettel fogadta el.

Ahhoz, hogy az emberi jogok megvalósulhassanak, szükség van egyrészt arra, hogy valós társadalmi párbeszéddel, főként hiteles – az államtól független – civil szervezetek közvetítésével jusson el az információ az emberekhez. A mindenkori hatalomnak fel kell vállalnia, hogy jogtudatos, tájékozott állampolgárokat „neveljen”. Másrészt jogtudatos, jogkövető állampolgárokra van szükség, akik így kevésbé válnak manipulálhatóvá.

Az emberi jogok érvényesülésében Theodore Roosevelt szavait követve mindenkor szem előtt kell tartanunk: Ha választanunk kell béke és igazság közt, az igazságot válasszuk.


Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában védett jogok:

   1. az élethez való jog
   2. a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
   3. a törvény előtti egyenlőséghez való jog
   4. a diszkrimináció tilalma
   5. a tényleges jogorvoslathoz való jog
   6. a megfelelő eljáráshoz való jog
   7. a kínzás tilalma
   8. a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem tilalma
   9. a magánéletbe történő önkényes beavatkozás tilalma
  10. a mozgás szabadságához való jog
  11. a gondolat, lelkiismereti- és a vallásszabadsághoz való jog
  12. a szólásszabadsághoz való jog
  13. a gyülekezés és egyesülési szabadságához való jog
  14. a tulajdonhoz való jog
  15. a szabad házasságkötéshez való jog
  16. az általános, egyenlő és titkos szavazáshoz való jog
  17. a munkaválasztás szabadságához való jog
  18. a szociális biztonsághoz való jog
  19. a pihenéshez való jog
  20. az általános oktatáshoz való jog
  21. tanszabadság.