Egyéb

Megjelent a Carissimi bemutatkozó száma

Megjelent a Carissimi bemutatkozó száma

2010. 07. 12.

Számukra eddig nem jelent meg kiadvány, amelyből anyanyelvükön tájékozódhattak volna az állapotukkal, betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, törvényekről, rendeletekről. Ezt az űrt kívánja betölteni a folyóirat, amelyben a legfontosabb szakkifejezések szótára is megtalálható.
A Carissimi a családban vagy szociális intézményben élő fogyatékos és egészségkárosodott embereknek, sérült gyermeket nevelő szülőknek, családtagoknak, továbbá fogyatékos emberek társadalmi integrációját fontosnak tartó egyéneknek, sérültekkel foglalkozó szakembereknek: pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, integrált iskolai oktatásban részt vevő pedagógusoknak szól. Az anyagi lehetőségektől függően kéthavonta jelenne meg 20 oldalon. Tekintettel az érintett családok szociális helyzetére, a kiadvány ingyenes.
A bemutatkozó számban Böjte Csaba ferences szerzetes köszönti az induló lap olvasóit, majd több írás foglalkozik a mozgáskorlátozottak problémáival. Dr. Póczik Gábor neurolóus a gyermekkori izomsorvadásról ír; megismerkedhetnek Köböl Tiborral, az Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezetének vezetőségi tagjával; az egyetemes (akadálymentes) tervezés kritériumait sorolja fel a szakember; szó esik arról, milyen akadályokkal szembesülnek a mozgássérültek itthon, ha vasúton akarnak utazni, és milyenek a külföldi tapasztalatok; Strédl Terézia pszichológus a testi akadályozottság lélektani hatásairól ír; azokhoz a szülőkhöz, akiknek mozgássérült gyermekük születik, Fehér Anna gyógypedagógus intéz bátorító szavakat; dr. Molnár Ferenc abban ad tanácsot, hogyan folytathat egészséges életmódot a súlyosan mozgáskorlátozott ember. A lapból azt is megtudhatják, hová fordulhat segítségért, aki úgy érzi, hogy fogyatékossága, egészségi állapota miatt az élet egyes területein hátrányos megkülönböztetés éri.
A lap elektronikus változata megtalálható a www.carissimi.sk honlapon.
A folyóiratot felelős szerkesztőként Tóth Erika jegyzi.

Felvidék Ma