Megvédjük a magyar fuvarozók érdekeit Brüsszelben!

Az Európai Parlament továbbra is foglalkozik a német minimálbértörvény bevezetésével. A téma a mai plenáris ülés napirendjére is felkerült a Közlekedési (TRAN) és a Szociálisügyi Bizottság (EMPL) közös kezdeményezésére. Deli Andor, a TRAN bizottság fideszes EP-képviselője az elsők között hívta fel a figyelmet a problémára, és azóta is figyelemmel kíséri azt. A szociális bizottságon belül Kósa Ádám is foglalkozik a minimálbér szociális vetületével.

Deli Andor már decemberben írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, melyben az iránt érdeklődött, hogy ez a német rendelkezés nem mond-e ellent az EU szabadságjogainak illetve nem fékezi-e a szabad versenyt az Unión belül.Válaszában a Bizottság rámutatott: Németország a 22-ik tagállam, amely bevezette a minimálbért jogrendjébe és ez összhangban van a Bizottság által támogatott szociális politikával. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy vizsgálja a német rendelkezés azon részét, amely kiterjeszti annak hatását a nemzetközi forgalomra, beleértve a tranzitforgalmat és a kabotázst is. "A Bizottság megerősítette, hogy vizsgálja, a törvény nem ró-e túlzott adminisztratív terhet a vállalkozásokra illetve, hogy nem korlátozza-e az áruk szabad mozgását és a szolgáltatások szabad áramlását" – részletezte Deli.
 
Véleményük hangsúlyosabbá tételére ma délután az Európai Parlament előtt gyűlt össze Közép-Európa több tucat fuvarozója, hogy tiltakozzanak az Európában egyre inkább elharapódzó diszkrimináció és a belső piac felaprózása ellen. Deli Andor találkozott a tüntetőkkel és támogatásáról biztosította őket. "Fontosnak tartottam, hogy személyesen is találkozzam azokkal, akik mindennapi munkáját nehezíti meg a német jogszabály és fölösleges bürokratikus és pénzügyi terheket ró rájuk" – mondta a vajdasági származású képviselő. Egyúttal kihangsúlyozta: "Szükség van az Európai Bizottság gyors és határozott kiállására, mert egyedül ez tehet pontot erre a vitára és egyúttal elejét veheti annak, hogy az egységes európai piac fokozatosan leépüljön egy 1992 előtti szintre".
 
Kósa Ádám fideszes EP-képviselő álláspontja szerint, ha a szolgáltatások árába ezentúl be kell építeni a különböző országok eltérő minimálbéreiből fakadó magasabb költségeket, akkor jogos a kérdés: ez mennyiben tér el attól, mintha vámokat vetnénk ki a másik EU tagállamban készült árukra? Ha ugyanis bármely ország hivatkozhat arra, hogy az adott áru előállítási költsége belföldön magasabb és ezért a különbözetet az exportáló cégre terhelheti annak érdekében, hogy a saját országában a KKV-k versenyképessége ne romoljon, akkor lényegében visszatérünk a vámok korszakához. Kósa az Európai Bizottság álláspontjára kíváncsi: a jelenlegi minimálbéres szabályozás következményei nem egyenlőek-e azzal, mintha egyes szolgáltatásokra vetnének ki vámokat az egyes tagállamok?