Egyéb

Munkavállalás és gyermeknevelés: Egyenlően vegyék ki részüket a nők és a férfiak

Munkavállalás és gyermeknevelés: Egyenlően vegyék ki részüket a nők és a férfiak

2015. 10. 08.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagja üdvözölte a jelentéstevő, Anna Záborská szlovák EP-képviselő munkáját a néppárti értékrend a jelentésben való megjelenítésében. Az Európai Parlament alelnöke rámutatott: a munkavállalást és a gyermekgondozást teljes mértékben összeegyezhetővé kell tenni. Ez nélkülözhetetlen az öregedő társadalmak hosszú távú pénzügyi stabilitásának, valamint a megfelelő társadalmi szemlélet megteremtése érdekében.

A néppárti politikus hangsúlyozta, hogy a 21. században a társadalmi szerepek markánsan megváltoztak: a mai napig fennmaradó, a nők és a férfiak számára elérhető foglalkoztatási és kereseti lehetőségek közötti kétségtelen különbségek dacára a nők munkába állása már nemcsak megélhetési kérdés, hanem személyes önmegvalósítási forrás is.

Az EP-képviselő azonban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a jelentésbe bekerült számos, a szubszidiaritás elvét mélyen sértő – s a jelentést ezáltal megerősítés helyett gyengítő – elem. Minden egyes ország egy már meglevő intézményrendszerrel és értékrenddel bír, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. A diszkriminációt gyakorló munkáltatók számára ezért hiba lenne egységes szankciókat foganatosítani, illetve kötelező jellegű gender-egyenlőségi éves üzleti terveket előírni a számukra.

Kósa Ádám fideszes EP-képviselő a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban beadott módosító javaslataival azt kívánta elérni, hogy a női vezetők kiválasztásánál az alkalmasság legyen a fő szempont. Kósa arra is javaslatot tett, hogy a szélesebb nyilvánosság objektív tájékoztatást kapjon a női vezetők – ideértve a családos nőket is – kvalitásairól és a gyermekneveléssel kapcsolatos kiegyensúlyozatlan, nagyobb felelősségükről, melynek oka a nemek közti munkamegosztás jelenlegi gyakorlata. Sajnos a jelentésbe ez a szempontot sem került bele hangsúlyosan, ahogyan a szolgálati idő hosszát sem vették figyelembe. Elvetették továbbá Kósa Ádámnak a kiegyensúlyozott és hátrányos megkülönböztetéstől mentes értékelési és minősítési rendszerek kialakítása érdekében beadott módosító javaslatát is.

Ugyanez mondható el a női felsővezetőkre vonatkozó, tervezett európai uniós kvóták kapcsán: Kósa szerint nem lehet ebben a kérdésben azt a látszatot kelteni, mintha a gyermekvállalás és a felsővezetői karrier egymást kizáró folyamat lenne és a nők karrierépítésének egyetlen akadályát abban rejlene, hogy gyermeket szeretnének vállalni. Annak is erős szempontnak kell lennie, hogy a gyermekek korai fejlődése és iskolaérettségének biztosabb elérése az óvodáztatás nagyobb elterjedtsége mellett is elképzelhetetlen harmonikusabb családi munkamegosztás nélkül. Az édesanyákat nem lehet megfosztani attól, hogy szabadon dönthessék el, ki akarják-e használni a Magyarországon európai mércével mérve nagyvonalú lehetőséget a gyermekkel való otthonmaradás tekintetében.

Strasbourg, 2015. október 8.