Nevezzük meg az uniós források pazarlóit!

Jogunk van tudni és megmutatni, hogy ki, hol, mikor kapott európai pénzügyi támogatást, és mire használta fel az uniós forrásokat! - hangsúlyozta Deutsch Tamás néppárti képviselő az Európai Számvevőszék 2008. évi jelentéséről folytatott európai parlamenti vitájában Strasbourgban.

Az Európai Számvevőszék évente ad ki jelentést az uniós költségvetési források felhasználásáról az összes uniós közös politika kapcsán. Deutsch Tamás gratulált a Vítor Caldeira számvevőszéki elnöknek a pontos és szakszerű elemzésért, valamint Siim Kallas európai biztosnak, hogy javuló tendenciát mutat a közös források felhasználása az Unióban.

A jelentés lényegi megállapítása ugyanakkor, hogy még mindig 11%-os hibaarány tapasztalható a kohéziós kifizetéseknél. Deutsch Tamás ezért sürgette annak egyértelmű kimutatását, hogy mely tagországokban, milyen konkrét területeken kimagasló ez a hibaarány.

A Fidesz képviselője emlékeztetett továbbá, hogy az uniós intézmények és döntéshozók valamennyi uniós adófizető felé felelősséggel tartoznak a korrekt forrásfelhasználásért, nemzeti hovatartozástól függetlenül.