Nőni fog a dohánytermékek jövedéki adója az Európai Unióban

A tagállamoknak 2014-re fokozatosan, igaz, mérsékelten emelniük kell a dohánytermékek jövedéki adóját, hogy ezáltal a ma országonként különböző adóhányad mindenhol legalább másfél euró legyen csomagonként. Ezt szavazta meg az Európai Parlament Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (ECON), elfogadva Becsey Zsolt jelentését, aminek fő célja a közösségi belső piac torzulásainak kivédése adóközelítés által.

Az adóemelést, ami a Tanács egyhangú pozitív szavazata esetén minden dohányterméket érint majd, beleértve a szivart, a szivarkát és a finomra vágott dohányt, mérsékelte az ECON a Bizottság eredeti javaslatához képest. E mérséklő döntés alapja Becsey Zsolt kompromusszum-javaslatainak csomagja volt, ami által elkerülték a régi és új tagállamok közti megkülönböztetést, az utóbbiak esetében kizárva átmeneti mentességek megadását. Ilymódon az újabb tagállamok nem sorolhatók automatikusan másodosztályú kategóriába. A Becsey Zsolt által kidolgozott kompromisszumok lényege, hogy a dohánytermékek jövedéki adószabályozása egyrészt elégítse ki a közösségi közegészségügyi politika követelményeit, másrészt ugyanakkor hasson a csempészés ellen (például Moldovából, Ukrajnából), és ne indítson a dohánytermelés- és földolgozás kitelepítésére harmadik országokba. Az elfogadott Becsey-javaslatok egyúttal segítenek megőrizni a hagyományos nemzeti dohánytermékeket is.

A Becsey-jelentés fölhívja a magas jövedéki adószintű tagállamokat, hogy a belső piac jó működése érdekében ne emeljék az adójukat jelentősen az uniós átlag fölé. Egyrészt azért ne, mert az újabb tagállamok fogyasztói nem tudnának megbirkózni legálisan a nagyon magas dohányárakkal, másrészt azért ne, mert az újabb tagállamok legtöbbje már tagja a Schengen-övezetnek – emlékeztet a Becsey-jelentés.