Növekszik a parlamentek szerepe az uniós jogalkotásban

"Az EP néppárti frakciója üdvözli a sztrájkjogot szabályozni hivatott ún. Monti II-es rendelettervezet Európai Bizottság általi tegnapi visszavonását. Ez a döntés is világosan mutatja, hogy a nemzeti parlamentek szerepe fokozatosan nő az uniós jogalkotásban" - nyilatkozta Őry Csaba fideszes EP-képviselő, a néppárti frakció foglalkoztatási koordinátora. A tervezet - amelyet 2012 tavaszán hozott nyilvánosságra az uniós jogalkotó testület csomagban az ún. kiküldetési irányelvvel - a kollektív fellépéshez való jogot (lényegében sztrájkjogot) szabályozta volna a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben.

 

Andor László, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős magyar biztos tegnap késő délután egy rendkívüli ülés keretében tájékoztatta az EP Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjait az Európai Bizottság azon döntéséről, hogy visszavonja a Monti II-es rendeletként elhíresült tervezetét.

"Értékelem az Európai Bizottság az irányú igyekezetét, hogy jogalkotási javaslatok sorával próbálja meg biztosítani a belső piaci szabályozás megfelelő végrehajtását. Azonban ez az ominózus tervezete jócskán érintette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. paragrafusának 5. bekezdését, amely kimondja, hogy a sztrájkjog fogalmának meghatározása tisztán tagállami hatáskörbe tartozik. Az Európai Parlament néppárti frakciója már több alkalommal is levélben tájékoztatta álláspontjáról José Manuel Barroso bizottsági elnököt és Andor László biztost. A nemzeti parlamentek pedig – először a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta! – ún. "sárga lapos" eljárás keretében nyilvánították ki meglehetősen negatív véleményüket a tervezet kapcsán. A 40 nemzeti parlament közül 12 ún. indokolt véleményben hozta az uniós testület tudtára, hogy a dokumentum  sérti a szubszidiaritás elvét" – vázolta a döntés részleteit a néppárti frakció foglalkoztatási témafelelőse.

"Örülök, hogy a Bizottság meghajolt az Európai Parlament aggályai és a nemzeti parlamentek döntése előtt és a szöveg módosítása vagy újbóli beterjesztése helyett a Monti II-es tervezet visszavonása mellett döntött. Ez mindenképp mérföldkőnek tekinthető az említett intézmények együttműködése szempontjából és a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta megfigyelhető növekvő befolyásukat tükrözi" – tette hozzá Őry Csaba.