Olaszország uniós segítségre szorul

Az olaszországi romákat érintő hatósági rendelkezésekről tárgyalt négyszemközt Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője Andrea Ronchival, Olaszország európai ügyekért felelős miniszterével.

A találkozón a képviselőnő hangsúlyozta, hogy törvénytelenségek ellen fel kell lépni, legyen szó akár a hatóságok által gyakorolt etnikai alapú adatgyűjtésről, akár magánszemélyek által elkövetett köztörvényes bűncselekményekről; ártatlan emberek meghurcolása azonban elfogadhatatlan a XXI. századi Európában. Olasz romaszervezetekkel való konzultációját követően, Járóka tájékoztatta a minisztert, hogy sajnálatos módon a jogkövető romák is ki vannak téve a hatóságok túlkapásainak.

Az Olaszországban élő kiskorú romák gyakran válnak gyermekkereskedelem, vagy koldusmaffiák áldozataivá, ezért a roma gyermekek jogainak védelmét elsődleges szemponttá kell emelni – jelentette ki Járóka a megbeszélésen. A hétvégén Budapest ad helyet az Európai Néppárt szervezésében annak a nemzetközi konferenciának, melynek egyik napirendi pontja éppen a roma gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, ezen belül a gyermekkereskedelem, gyermekkel koldulás, és gyermekprostitúció. A konferencián európai roma civilszervezetek, az Európai Bizottság és a francia elnökség is képviselteti magát.

Járóka üdvözölte, hogy az olasz hatóságok visszavonták az eljárás alá vont személyek etnikai hovatartozását jogellenesen rögzítő adatlapot és reményének adott hangot, hogy az Európai Bizottság július végére ígért jelentése segít eligazodni az egymásnak ellentmondó híresztelések között, valamint Jacques Barrot alelnök személyesen is mindent megtesz majd a helyzet tisztázására. „Nagyon fontos, hogy egy pártatlan vizsgálat során kiderüljön a teljes igazság. A Néppárt erre való tekintettel, a holnapra tervezett négypárti (zöldek, szocialisták, liberálisok és kommunisták által jegyzett) állásfoglalás szavazásának elhalasztását fogja kérni az Európai Bizottság vizsgálatának lezárultáig.” – mondta el a képviselőnő.

Járóka Lívia figyelmeztette a Berlusconi-kormány miniszterét, hogy bár az előző olasz kormányokat is súlyos mulasztás terheli a romák integrációja terén, a mostani kormányerőknek prioritássá kell tenniük a roma népesség helyzetének javítását. Erre azonban sem Olaszország, sem a többi tagállam nem lehet képes pusztán önerőből, ezért az Európai Unió beavatkozására van szükség. Nagyon fontos, hogy még ebben az európai parlamenti ciklusban megindulhasson egy európai koordinálású, összehangolt, de a helyi közösségek sajátosságait figyelembe vevő program, amely az oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, és diszkrimináció jelenségeit komplexen kezeli minden tagállamban.

Andrea Ronchi biztosította a képviselőnőt, hogy az Európai Roma Stratégia végrehajtásában tevékenyen részt fognak venni és rendelkezéseiket a közösségi jog maradéktalan tiszteletben tartásával hajtják a jövőben végre.

Az olasz kormány május 30-án vezette be biztonsági csomagtervét, amely különleges jogosultságokkal ruházza fel Nápoly, Róma és Milánó prefektusát, többek között az állandó lakcím és azonosító okmányok nélküli személyek regisztrációja terén. Az olasz hatóságok által hétfőn küldött hivatalos tájékoztatás biztosította az Európai Parlament képviselőcsoportjait, hogy a csomagterv (ellentétben a Prodi-kormány némely rendelkezésével) nem irányul egyetlen etnikai csoport ellen sem és a jogszabályok, valamint az uniós irányelvek maradéktalan tiszteletben tartásával hajtják majd végre. Bár a jegyzék elutasítja az etnikai alapú adatgyűjtés vádját, az elmúlt napokban napvilágra került egy, a nápolyi hatóságok által korábban használt regisztrációs formanyomtatvány, amely világosan rögzíti a eljárás alá vont személy vallási és etnikai hovatartozását is. Roberto Maroni belügyminiszter egyik nyilatkozatában elismerte ugyan a dokumentum hitelességét, ám igyekezett leszögezni, hogy július 2-i hatállyal megváltoztatták a nyomtatványt, amely így már nem tartalmaz utalást érzékeny adatokra.