Egyéb

Öt év maradt?!

Öt év maradt?!

2009. 12. 02.

Felszólalás a plenáris üléseken, a bizottságokban, a szóbeli és írásbeli kérdések, a javaslattétel, a beszámolók, közlemények, interjúk mind, mind tátongó lehetőségeink arra, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok érdekében tegyünk – sorolta Kósa Ádám a témában tartott sajtóreggelin. Az európai parlamenti képviselő meglátása szerint releváns feladataink között szerepel:
  • a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évét (2010) valós tartalommal megtölteni, mely során például Magyarországon a népszámlálás kivalló alkalom a társadalom és különösen a fogyatékos emberek állapotának felmérésére,
  • hozzáférhetővé tenni az alapfokú oktatást, mert a fogyatékos gyermekek egyharmada nem jár iskolába, ami a fejlődő világban 90 százalékos arányt jelent,
  • előremozdítani a nemek közötti egyenlőséget, valamint tudatosítani, hogy az anyák nem diszkriminálhatóak a munkaerő-piacról fogyatékos gyermekük miatt.
Kósa kifejtette: A tennivalók sürgetnek, így az elkövetkezendő öt évben a célkitűzéseim a demográfiai és gazdasági kihívások összehangolása, a több európai uniós forrás kiharcolása az említett területek finanszírozására, az akadálymentesítés fogalmainak tisztázása, valamint a lehető legszélesebb körű foglalkoztatás elérése. – Nem maradhat figyelmen kívül az oktatás és az információs társadalom jelenleg korszerűtlen jellemzőinek orvoslása sem.
A sajtóreggelin részt vett Yetnebersh Nigussie, aki személyes példáján mutatta be, milyen valós és hiányzó lehetőségek mellett juthat el egy vak, vidéken élő ember a jogi diplomáig.
Carlotta Besozzi, az Európai Fogyatékosügyi Fórum képviseletében az Európai Közösség kilátásba helyezett ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény ratifikációjáról, és annak következményeiről beszélt.

A Millenniumi Fejlesztési Célokról bővebben: www.un.org/millenniumgoals/

http://www.un.org/millenniumgoals/