Egyéb

Petíciók: előtérben a fogyatékkal élők jogai

Petíciók: előtérben a fogyatékkal élők jogai

2010. 05. 25.

Egy biztosító társaság, amely nem hajlandó munkanélküli ellátást fizetni egy fogyatékkal élő személynek; egy autista fiú, akit kizártak az iskolából; és egy kerekesszékkel nem hozzáférhető nyilvános busz – a fogyatékkal élők jogait érintő e három jogszabálysértési esetet vitatta meg az EP petíciós szakbizottsága április 26‑án Brüsszelben. Ugyanazon valóság három különböző arca; a cél mindhárom esetben megszüntetni a fogyatékkal élőket érő diszkriminatív gyakorlatot.

Európai Fogyatékosügyi Fórum

A probléma megoldásának egyik lehetséges módja egy külön a fogyatékkal élők jogainak védelméről szóló uniós jogszabály elfogadása lehetne, amint azt az Európai Fogyatékosügyi Fórum egyik korábbi petíciójában javasolta. A petíciót anno 1,3 millió, az EU különböző tagállamaiból származó uniós polgár írta alá.

Erre válaszul az EP petíciós szakbizottsága úgy határozott, hogy szóbeli kérdést intéz az európai kormányokhoz arra kérve őket: biztosítsanak szabad utat a megkülönböztetésmentességi irányelv lehető leghamarabbi elfogadása előtt. Felkérték ugyanakkor az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi szakbizottságát is, hogy mondjon véleményt a szóban forgó külön jogszabály megalkotásáról.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beadvány kérelmezőinek sikerült felhívnia az uniós jogalkotók figyelmét egy egyedi területet érintő uniós jogszabály hiányára. Most a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e ilyen külön törvényre.

Mik azok a petíciók?

Minden európai polgár joga, hogy bármikor – akár a saját nevében, akár másokkal együtt – petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez az EU tevékenységi körébe tartozó, és a nevezett személyeket közvetlenül érintő tárgyban.

Petíciók – néhány példa

    * Az Oroszországot Németországgal összekötő balti-tengeri gázvezeték elleni petíciót közel 30 ezer fő írta alá
    * Equitable Life Assurance Society angol biztosítótársaság válsága ügyében a kérelmezők elérték, hogy az Európai Parlament felszólítsa a brit kormányt a befektetők kártalanítására

Forrás: www.europarl.europa.eu