Sikerült megakadályozni a kiküldött munkavállalók jogainak korlátozását!

Hosszas egyeztetések és a szakbizottsági szavazás többszöri elhalasztása után tegnap délelőtt az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága megszavazta a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló ún. posting irányelv módosításáról szóló jelentést. "Rendkívül fontosnak tartom, hogy sikerült megakadályozni a kiküldött munkavállalók jogainak nagymértékű korlátozását, jóllehet számos tagállamban van erre irányuló szándék. Bár a szabályok néhány területen javításra szorulnak, azonban magára a kiküldetésre mindenképp szükség van az egységes piac megfelelő működése érdekében, és hogy munkahelyeket teremthessünk" közölte Őry Csaba fideszes EP-képviselő, a néppárti frakció koordinátora a szavazás után.

"A néppárti frakció mindig is azon az állásponton volt, hogy a munkavállalók kiküldetésben történő foglalkoztatása rendkívül fontos az Európai Unió gazdasága szempontjából, éppen ezért összességében megelégedettséggel fogadtuk a szavazás végeredményét. A foglalkoztatás e formája ugyanis képes áthidalni a munkaerőpiac átmeneti problémáit, valamint hozzájárul a munkaerő kereslet-kínálat megfelelő egyensúlyához" – közölte a néppárti politikus a jelentés szakbizottsági elfogadása kapcsán.
 
"A pénzügyi és gazdasági válságból eredő kedvezőtlen körülmények arra kell, hogy sarkallják az uniós döntéshozókat, hogy mindent tegyenek meg a gazdaság élénkítése, új minőségi munkahelyek teremtése, valamint a mobilitás ösztönzése érdekében. Éppen ezért az európai szabályozásnak a tisztességes piaci verseny megvalósítására, valamint a munkavállalók jogainak megfelelő védelmére kell irányulnia. Ezen felül pedig világos jogszabályi keretet kell biztosítani az üzleti világ, és különösen a kis és közepes vállalkozások számára, annak érdekében, hogy a munkavállalók teljes mértékben élvezhessék a belső piac nyújtotta előnyöket" – elemezte a helyzetet a fideszes EP-képviselő.
 
"A gazdasági fellendülés egyik kulcseleme, hogy csökkentsük a vállalkozásokra nehezedő adminisztrációs terheket, de legalábbis tartózkodnunk kellene attól, hogy újakat hozzunk létre" – hívta fel a figyelmet Őry Csaba a kiküldetési jelentés kapcsán. "A mai szavazás eredményeképpen sajnálatos módon néhány túlzó, protekcionista, korlátozó és ellenőrző intézkedés is bekerült a jelentés szövegébe – mint például az alvállalkozói felelősség kötelező érvényesítése az egész alvállalkozói lánc során. Azonban még a végső plenáris szavazás előtt vagyunk, így van még esély jobb kompromisszumok elérésére a politikai frakciókkal, valamint még előttünk vannak a trilógus tárgyalások is a Tanács képviselőivel" – hangsúlyozta a néppárti koordinátor a szakbizottsági szavazás után.
 
Háttér:
Az Európai Bizottság többszöri halasztás után 2012 márciusában mutatta be azt a jogszabálycsomagot, mely a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv hatékonyabb végrehajtását hivatott elősegíteni. A bizottsági jogszabálycsomag eredetileg két javaslatból állt: a most elfogadott jelentés alapjául szolgáló irányelv-tervezetből, amely az eredeti célkitűzések jobb és hatékonyabb végrehajtását célozza, valamint az ún. Monti II rendelettervezetből, amely a munkavállalók alapvető jogainak védelmére irányult (sztrájkjog), és amelyet végül – a nemzeti parlamentekkel való konzultációt követően, a szubszidiaritás elvére hivatkozással – visszavont az Európai Bizottság.
A jogszabály-tervezet európai parlamenti jelentéstevője a lengyel néppárti Danuta Jazlowiecka.
 
Évente kb. egy millió állampolgár dolgozik kiküldetésben az Európai Unió területén. A legtöbb munkavállalót kiküldő tagállam Lengyelország, Franciaország, Németország, Luxembourg, Belgium és Portugália. A legtöbb kiküldött munkavállalót fogadó tagállam pedig Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Spanyolország és Olaszország. A gazdasági válság miatt azonban a tagállamok napjainkban jóval kevesebb embert foglalkoztatnak kiküldetésben, mint pl. 2007-ben.