Tegyük átláthatóvá az uniós közpénzek felhasználását!

Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága tegnapi ülésén elfogadta Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő (Fidesz-KDNP) összes, az uniós kohéziós támogatások nyomon követhetőségének javítása érdekében beterjesztett javaslatát. A jelentés néppárti témafelelőseként Deutsch Tamás javaslataival olyan változtatásokat kíván tenni, amelyeknek köszönhetően az európai polgárok megfelelő tájékoztatást kapnak az uniós közpénzek felhasználásáról, hasznosulásáról.

Deutsch Tamás a kohéziós politika átláthatóságáról szóló parlamenti jelentés bizottsági megszavazása kapcsán hangsúlyozta: az uniós regionális politikát és a források felhasználásának nyomon követését nyitottá kell tenni a polgárok számára, a részvételük és beleszólásuk nélkül ugyanis nem teljesülhetnek közös célkitűzéseink. A néppárti politikus az elfogadott módosító indítványaival azt kívánja erősíteni a jelentésben, hogy az Unióban ne növekedjen tovább a már ma is tapasztalható információ-dömping, hanem könnyen átláthatóvá és összehasonlíthatóvá váljanak a programokról és a kapcsolódó eljárásokról rendelkezésre álló adatok, információk.

A bizottság szintén nagy többséggel támogatta Surján László európai parlamenti képviselő (Fidesz – KDNP) indítványait, melyek célja elsősorban a kohéziós politika hatékonyságának erősítése és a támogatásokhoz történő hozzájutás gyorsítása. Különösen fontos, hogy az Unió  ellenőrizze a  válság miatt  a tagállamoknak  adott  többlet-előlegek  sorsát. Surján László elégedetlen a határokon átnyúló,  transznacionális programok  végrehajtásával, ezért módosító indítványai átláthatóbb együttműködést szorgalmaznak az érintett irányító hatóságok között.

A jelentéstervezet a 2005-ben elfogadott Európai Átláthatósági Kezdeményezésben foglaltak és a transzparenciára vonatkozó egyéb uniós előírások megvalósulását értékeli. A kezdeményezés célja az EU által irányított fejlesztési programok nyitottságának és elszámoltathatóságának javítása volt. Az európai átláthatósági kezdeményezés egyik sarokköve a nyilvánosság tájékoztatása az uniós források kedvezményezettjeiről. A jelentés szerint problémát jelent, hogy az Európai Átláthatósági Kezdeményezés e minimumkövetelményeit a tagállamok és a különböző irányító hatóságok nagyon eltérően értelmezik. A tagállamok jelenleg nem harmonizált módon teszik közzé az uniós alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információkat.