További lépések szükségesen a roma nők integrációja érdekében

Joseph Daul és Járóka Lívia sajtóközleménye - "Az európai intézményeknek, a tagállamoknak, valamint a helyi hatóságoknak további erőfeszítéseket kell tenniük a roma nők, amely Európa legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportja, helyzetének javítása érdekében” – mondta el Joseph Daul, a Néppárti Képviselőcsoport elnöke és Járóka Lívia fideszes EP-képviselő, az Európa Romastratégia jelentéstevője. Ezen a héten számos eseményre kerül sor Brüsszelben, Horvátországban és Magyarországon, melyek központi témája a roma nők helyzete.

Szeptember 18-án Brüsszelben a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről tart közmeghallgatást az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal közösen. Ezt követően, szeptember 19-20-án pedig tényfeltáró küldöttség utazik Horvátországba és Magyarországra, hogy a roma nők sajátos helyzetéről tájékozódjon a régióban. A delegáció vezetője Járóka Lívia, az egyetlen roma származású EP-képviselő lesz, aki a jelentéstevője annak a közelgő jelentésnek, mely a nemi aspektusait vizsgálja a nemzeti romaintegrációs stratégiák európai keretrendszerének.
 
A rendezvények kapcsán, Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának elnöke elmondta: "A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét a magyar elnökség indította útnak 2011-ben, az Európai Néppárt egyöntetű támogatásával. A néppárti frakció mindig is az élvonalban küzdött Európa legnagyobb etnikai kisebbségének társadalmi befogadásáért és elkötelezettek vagyunk, hogy a folyamat szereplőit gyorsabb haladásra és látható eredmények teljesítésére ösztönözzük. A jólét és haladás térségét széleskörű partnerségen keresztül kell megvalósítanunk és mozgósítanunk kell az erőforrásainkat, hogy leküzdhessük a társadalmi kirekesztést Európában. Az Európai Néppárt továbbra is azért fog dolgozni, hogy ez így legyen".
 
"Számos kutatás alátámasztja, hogy a roma nők alkotják a legsérülékenyebb társadalmi csoportot az Európai Unióban és a legtöbb esetben képtelenek szabadon dönteni az életüket meghatározó kérdésekben, így alapvető jogaikat sem tudják gyakorolni. A jelentésemben számos javaslatot fogalmazok meg az uniós intézmények és a tagállamok számára, amelyek révén orvosolhatják a keretstratégia intézményi és szakpolitikai hiányosságait. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének további végrehajtása során külön célcsoportként kell nevesíteni a roma nőket, felmérni és figyelembe venni sajátos szükségleteiket, legsérülékenyebb csoportjaik számára pedig külön védelmet biztosítani. Az érvényesülésük útjában álló akadályokat fel kell számolnunk, és megfelelő hangsúlyt kell helyezni arra a szerepre is, amelyet a roma nők közösségeik megerősítésében és fejlődésében betölthetnek" – emelte ki Járóka Lívia, a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól szóló európai parlamenti jelentés jelentéstevője.
 
Háttér: Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi, valamint Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottságainak szakértők, civil aktivisták és uniós tisztségviselők részvételével tartandó közös meghallgatása a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere első szakaszának tanulságaira, valamint a roma nők sajátos helyzetére összpontosít majd. Az ezt követő kétnapos tényfeltáró látogatás Horvátországban és Magyarországon a roma nők sajátos helyzetéről kíván tájékozódni a régióban, és ennek érdekében az európai parlamenti képviselők mindkét tagállambeli miniszterekkel, parlamenti képviselőkkel, polgármesterekkel és civilszervezetek képviselővel találkoznak majd, valamint roma telepekre is ellátogatnak.
 
(Fordítás az eredeti angol változatról.)