Új kezdeményezések a nemzeti romaintegrációs stratégiák sikere érdekében

Az Európai Parlament Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjaival folytatott eszmecserét Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke a mai napon. Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő az egyenlő bánásmódról szóló irányelv jövőre esedékes felülvizsgálatáról és a nemzeti romaintegrációs stratégiák értékeléséről kérdezte a biztost.

Viviane Redinget, az Európai Bizottság alelnökét és jogérvényesülésért, alapvető jogokért, valamint uniós polgárságért felelős biztosát látta vendégül az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága. Az igazságügyi terület prioritásait és a Stockholmi Program félidős értékelését érintő megbeszélés során Járóka Lívia, a romák társadalmi befogadását célzó uniós stratégia jelentéstevője, a személyek közötti faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló, 2000-ben elfogadott uniós irányelv felülvizsgálatáról kérdezte a biztost. A képviselő emlékeztetett, hogy a Bizottság korábban, például 2007-ben már részletesen megvizsgálta az irányelvet a belső jogba átültető nemzeti intézkedéseket, de az akkor megállapított hiányosságok nagy részét azóta sem orvosolták a tagállamok. Járóka ezen felül azt tudakolta a biztostól, hogy a jövő tavaszra tervezett közleményében a Bizottság milyen mértékben kíván kritikus lenni a nemzeti romaintegrációs stratégiák szakmai és pénzügyi megalapozottságát illetően.

 
Válaszában Reding megerősítette, hogy az egyenlő bánásmódról szóló irányelvet a Bizottság felülvizsgálja 2013-ban, különös tekintettel annak megfelelő végrehajtására, és ha kell, lépéseket is kezdeményez a hatékonyabb tagállami átültetés érdekében. A biztos elmondta továbbá, hogy a Brüsszelnek benyújtott nemzeti romaintegrációs stratégiák sok esetben távol állnak a valóságtól, ezért a Bizottság két kezdeményezés révén kívánja nagyobb teljesítményre ösztönözni a tagállamokat: Egyrészről idén ősszel létrejött a Nemzeti Kapcsolattartók Hálózata, másrészről a tagállamokból egy 'kísérleti csoport" (pilot group) alakul, amelyek részletesen megvizsgálják majd, hogy az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területén indított programoknak melyek a hiányosságai. Reding elmondta továbbá, hogy e következtetések alapján a Tanács is ajánlásokat fogalmaz majd meg a Bizottság tavasszal esedékes éves beszámolója mellett.