Újabb lépés az európai szintű adókijátszás és adóelkerülés visszaszorítása érdekében

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága a mai napon nagy többséggel megszavazta azt a jelentéstervezetet, amely az adóelkerülés és az adócsalás valamint a kettős nem adózás lehetőségét minimálisra csökkentve egyértelműen szabályozza a kamat - és jogdíjfizetések közös adózási rendszerét. A dokumentum bizottsági felelőse Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő volt.

 

Négy évvel a pénzügyi, gazdasági és szociális válság kirobbanása után elsődleges fontosságú annak megvizsgálása, hogy a tagállamok mely lehetőségeket mérlegelnek és milyen utat választanak a növekedés beindítása és a fejlődés elősegítése érdekében.

"Egyrészt alapvető, hogy olyan új közös uniós politikákat hozzunk létre és kezdeményezzünk, amelyek segítségével kellően egységesek és erősek lehetünk a jövőbeni válságok elkerüléséhez. Másrészről pedig a jelenlegihez hasonló nehéz időszakokban át kell gondolnunk meglévő szakpolitikáinkat és az eddigiekben vállalt kötelezettségeinket is. Szükség esetén meg kell vizsgálnunk, hogy kellően naprakészek és alkalmasak-e ahhoz, hogy megfeleljenek az előttünk álló kihívásoknak" – vélekedett Pelczné Dr.Gáll Ildikó.

A kamat és jogdíjfizetések közös adózás rendszeréről szóló tanácsi irányelvet átdolgozó parlamenti jelentés célja, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelésével egyidőben szabályozza a különböző tagállambeli társult vállalkozások kamat és jogdíjfizetési rendszerét.

"A legfrissebb becslések szerint az adókijátszás és az adóelkerülés összességében hárommilliárd euró bevételkiesést jelent az Európai Unió kormányai számára. Ennek jelentős csökkentése érdekében egyre inkább törekedni kell a különböző tagállamok adórendszerei közötti együttműködésre. Ennek megfelelően úgy kívántam módosítani az irányelvet, hogy az még inkább szűkítse a nem szándékos adóelkerülés, a kettős nem adóztatás, az adóelkerülés és csalás lehetőségét, amelyek egyre jobban károsítják a belső piac működését, s jelentős bevételkiesését eredményeznek" – fogalmazott a fideszes politikus a szavazást megelőző, a jelentést bemutató felszólalásában.

A dokumentumban, mások mellett a magyar jelentéstevő kezdeményezésére is kiemelt szerepet kapott az a szemlélet, miszerint nem fordulhat elő, hogy valaki hibrid eszközök alkalmazásával, vagy éppen jogosulatlan adókedvezmények igénybevételével mentesülni tudjon az adófizetés alól. Ez azért is fontos, mert idén tavasszal az Európai Parlament határozati javaslat formájában már kérte a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg azon pénzügyi eszközök alkalmazásának a kérdését is, mely eszközök megjelenése jelentős bevételkiesést eredményez és az adófizetési morál európai szintű visszaeséséhez is hozzájárul.

Az adózást érintő kérdésben, továbbra is a tagállamok döntései a meghatározóak és a szubszidiaritás elve érvényesül, ugyanakkor az összetett, akár több tagállamot is érintő kérdéseknél – mint például a kamat és jogdíjfizetések rendszere – szükség van egy olyan európai keretre, mely egységes szempontok és közösen kialkudott kritériumok alapján biztosítja a tagállamok számára, hogy adóelszámolások átlátható módon és szabályozott keretek között történjenek meg.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint a mai napon megszavazott jelentéstervezet azért is fontos, mert tartalmát és célját tekintve világos folytatása a tavaly elfogadott ún. anya- és leányvállalati irányelvnek, amely egyértelműen szabályozza a külföldi leányvállalatok társasági adót érintő adófizetési kötelezettségeit, és amely – a ma elfogadott jelentéshez hasonlóan – az egyre inkább súlyosbodó adócsalás, adóelkerülés, illetve a kettős adó nem fizetés jelenségét is visszaszorítani hivatott.

Háttér:

A szakbizottságban elfogadott jelentést a tagállamoknak legkésőbb 2013. év végéig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük. Az Európai Parlament plenáris ülése  várhatóan szeptemberben szavaz a jelentésről.