Uniós költségvetés 2017 – a magyar néppárti képviselők célja a kohéziós források emelése, az agrárforrások megvédése

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága a mai napon elfogadta a 2017. évi uniós költségvetés összeállítását meghatározó irányvonalakat. Deutsch Tamás a Költségvetési Bizottság tagja kiemelte: „sikerült elérnünk, hogy az Európai Bizottság már a tervezés fázisában figyelembe vegye a kohéziós projektek felgyorsult kifizetési igényeit és a szükséges szintre emelje a forrásokat”.

Deutsch Tamás fideszes képviselő módosító indítványainak többsége bekerült a szavazás során elfogadott kompromisszumos javaslatokba. Ennek köszönhetően a Költségvetési Bizottság megerősítette, hogy már a tervezés fázisában számolni kell a regionális fejlesztési programok felgyorsult tagállami végrehajtásával, és ezzel arányosan megfelelő szintre kell emelni a kohéziós forrásokat. Deutsch Tamás elmondta: „célunk, hogy az Európai Bizottság 2017-ben maradéktalanul kifizesse azokat a számlákat, amelyek a már megvalósult tagállami projektekkor keletkeztek”.
 
A parlamenti bizottsági álláspont szerint a 2017. évi költségvetésben azt is biztosítani kell, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok kárára vonják el. Deutsch Tamás módosító indítványa a kohéziós és agrár pénzeket védi a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.
 
Deutsch Tamás és Erdős Norbert javaslatára a Költségvetési Bizottság előterjesztésébe bekerült az iskolatej és iskolagyümölcs programok kiemelt fontossága. Az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a 2017. évi uniós költségvetésben hogyan emelhetők ezen programok finanszírozására fordítható  uniós források.
 
Háttér: A Költségvetési Bizottság előterjesztéséről az Európai Parlament a márciusi strasbourgi plenáris ülésén szavaz. Az Európai Bizottság az EP plenáris ülésén elfogadott prioritásokra támaszkodhat a költségvetési tervek elkészítésekor. Az Európai Bizottság ezt követően májusban terjeszti elő az Európai Parlament és a Tanács részére a 2017. évi uniós költségvetés tervezetét.