Úton a teljes európai egyetértés felé a fogyatékos emberek érdekében


dr. Kósa Ádám sajtóközleménye

A mai napon Kósa Ádám fideszes EP-képviselő az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában bemutatta a fogyatékossággal élők mobilitásáról és társadalmi befogadásáról, valamint a 2010-2020 közötti európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló saját kezdeményezésű jelentését és az ahhoz benyújtott közel 300 módosító indítványt. A vitában Kósa kiemelte: széleskörű, frakciókon átívelő, innovatív szemléletű összefogásra van szükség a fogyatékos emberek érdekében, beleértve az akadálymentes környezethez és szolgáltatásokhoz, a speciális kommunikációs megoldásokhoz vagy az inkluzív oktatáshoz való hozzáférés tekintetében.

Kósa beszédében hangsúlyozta: megtiszteltetésnek érzi, hogy mind a jelentés elkészítőjeként, mind pedig az EP első siket tagjaként közel 80 millió európai fogyatékossággal élő embert képviselhet, ami egy felelősségteljes küldetés. Hozzátette: „Ez a jelentés nem készülhet el mindazon képviselőtársaim segítsége nélkül, akik párthovatartozástól függetlenül elkötelezettséget tanúsítottak a fogyatékosságügy kapcsán, s módosító javaslataikkal hozzájárultak  ehhez  a munkához „.

Kósa a jelentéstervezet elkészítésének már korai fázisában aktívan bevonta mind az európai, mind a hazai fogyatékosságügyi szervezeteket, szem előtt tartva a nemzetközi fogyatékosságügyi mozgalom „Semmit rólunk, nélkülünk!” elvét. A néppárti politikus előre bocsájtotta, hogy a demokratikus párbeszéd a jövőben is folytatódni fog, hiszen szeptemberben lesz még lehetőség a véleménynyilvánításra egy nyilvános EP meghallgatáson.

A jelentéstervezet számos újító megközelítést tartalmaz a hagyományosnak tekinthető foglalkoztatáspolitikai kérdések mellett. Egyenlő esélyű hozzáférést szorgalmaz a szolgáltatások, az akadálymentes környezet, s a korszerű infokommunikációs megoldások (pl. GPS-alapú közlekedést támogató megoldások, jelnyelvi szolgáltatások online használata, feliratozás támogatása) területén. A dokumentum emellett olyan információs, oktatási és képzési rendszerekben gondolkodik, melyek a társadalmi befogadást célozzák, bevonják a családokat, egyenlő esélyeket biztosítanak a munkahelyeken is.

A vita  végén Kósa rámutatott, hogy Európa társadalmának fenntarthatósága érdekében új alternatívát kell kínálni a fogyatékossággal élők munkába segítése terén, különös tekintettel korunk drámaian idősödő népességre és a jelenlegi aktivitási és eltartottsági rátak változására. Ez a célkitűzés egyértelműen összhangban áll a 2006-ban elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, melyet Magyarország  valamennyi parlamenti párt támogatásával az elsők között ratifikált. A fideszes képviselő hangsúlyozta: „Itt az idő, hogy a fogyatékos emberekre  -  összhangban a jelentésem alapvető céljával – mint társadalmi  befektetésre  tekintsünk, és egyúttal egy komplex, az élet valamennyi területére kiterjedő megközelítéssel támogassuk őket abban, hogy adófizető állampolgárokká válhassanak!”.

Brüsszel, 2011. május 25.

További információk:
Kósa Ádám Irodája: +32-228-47208