Foglalkoztatás

Visszautasítjuk a magyar munkavállalók hátrányos megkülönböztetését az EU-ban!

2018. 03. 22.

Kósa Ádám és Sógor Csaba sajtóközleménye – Több néppárti, köztük Kósa Ádám fideszes és Sógor Csaba erdélyi magyar EP-képviselő január közepén írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz azon Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók érdekében, kiknek családtagjaik a származási országban élnek. Erre azért volt szükség, mert az új osztrák kormány előzetesen kilátásba helyezte a legálisan Ausztriában dolgozó és adóikat becsülettel befizető külföldi uniós (így magyar) munkavállalók jogos ellátásainak csökkentését. Az Európai Bizottság keddi írásos válaszában azonban egyértelműen elutasítja e tervezett hátrányos megkülönböztetést a családi ellátások tekintetében.

Mint ismeretes, a tervezett osztrák intézkedés a családi támogatások csökkenéséhez vezetne 132 ezer nem Ausztriában, hanem más uniós tagállamban élő (köztük 26 ezer magyar) gyermek esetében, akiknek valamelyik szülője a szabályokat betartva törvényesen Ausztriában dolgozik. A Bizottság az EP-képviselők felvetésére megerősítette, hogy a más tagállamban élő gyermekek után járó ellátásnak meg kell egyeznie a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló uniós munkavállalók és a helyi munkavállalók esetében. Fontos leszögezni, hogy a témát néppárti képviselők karolták fel, egyetlen magyar ellenzéki EP-képviselő sem állt ki az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók érdekei mellett.

A Bizottság kiemelte: a tervezett intézkedés bevezetése esetén feltétlenül meg kell vizsgálni az ausztriai családi ellátások indexálását (azaz a különböző EU-s tagállamokból érkező, de ugyanazon munkahelyen dolgozó munkavállalók eltérő családtámogatásának elvét), az Unió Alapszerződése ugyanis tiltja a munkavállalók állampolgárságon alapuló bármiféle, közvetlen vagy közvetett megkülönböztetését. A tervezett osztrák lépés nemcsak azért nem fogadható el, mert az érintett gyermekek szülei teljes mértékben befizetik az adókat és járulékokat az osztrák költségvetés részére, hanem az érintett családok az osztrák állami adókból finanszírozott közszolgáltatásokban (pl. oktatás, kultúra, egészségügyi ellátás stb.) sem részesülnek, így Ausztria jóval kisebb kiadásokkal rendelkezik a törvénytisztelő EU-s munkavállalók kapcsán.

Az indexálás gondolata tehát a jövőre nézve sem elfogadható, és az Európai Unió intézményei nem támogathatnak semmilyen erre irányuló intézkedést, legyen szó folyamatban lévő jogalkotási ügyekről vagy egyéni tagállami kezdeményezésekről. A fentiekre tekintettel Kósa Ádám és Sógor Csaba néppárti politikusok felszólítják az Európai Bizottságot, a Szerződések őrét, hogy a jövőben határozottan és késedelem nélkül lépjen fel minden indexálással és a legális munkavállalók más tagállamban élő családtagjait hátrányosan megkülönböztető intézkedéssel szemben.

Brüsszel, 2018. március 22.