Vizsgálni kell a roma programok hatékonyságát

Az Európai Romastratégiáról rendeztek konferenciát tegnap Brüsszelben, az Európai Parlamentben (EP). Járóka Lívia néppárti képviselő asszony Vladimir Spidlának címzett kérdésében az eddig uniós pénzekből kivitelezett programok hatékonyságának értékelését kérte, valamint a jó gyakorlatok felmutatásának fontosságát hangsúlyozta.

Járóka Lívia megkérdezte az Európai Bizottság foglalkoztatásért és esélyegyenlőségért felelős biztosától, hogy ha nincs lehetőség bírságok kiszabására, akkor melyek azok az ösztönző eszközök amelyekkel a Bizottság rászoríthatja a tagállamokat az irányelvek minél hatékonyabb átültetésére és működtetésére, valamint, hogy a projektek átláthatóak legyenek és valós eredményeket tudjanak felmutatni. Vladimir Spidla válaszában elmondta, hogy kényes kérdés a roma programok hatékonysága, mert általában alacsony hatásfokkal valósulnak meg a szegénységet javító programok. Ennek ellenére Spidla úgy ítéli meg, hogy történt előrelépés a területen. A biztos rámutatott arra is, hogy szükséges a legrosszabb gyakorlatok vizsgálata, hiszen azok számos tanulsággal szolgálhatnak és a forrásaikat is átcsoportosíthatják az átlagos, vagy bevált gyakorlatok irányába. A megvalósuló programok nyomon követése kapcsán a biztos kijelentette, hogy a roma programok hatékonyságának vizsgálata nélkülözhetetlen. Az EP januári állásoglalásával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a dokumentumot a Bizottság a magáénak tekinti és alapdokumentumként kezeli a Bizottság és az Európai Tanács romákat érintő erőfeszítéseiben, valamint a stratégia kidolgozásában.

Járóka az ülést követően elmondta, hogy a roma civilszervezetek bevonása az ellenőrzési folyamatokba helyi, tagállami és uniós szinten is alapkövetelmény kellene, hogy legyen.