A Duna több mint víziút

A Duna megkülönböztetett figyelmet érdemel az Unió részéről hajózási és idegenforgalmi szempontból is, hangsúlyozta Fónagy János, a Magyar Parlament Közlekedési Albizottságának elnöke kedden Budapesten az Európai Parlament Közlekedési Bizottsága Duna-menti látogatása alkalmából.

A Parlamentben megtartott találkozón teljes komplexitásában sikerült megismertetni az Európai Parlament delegációjával a magyarországi Duna-szakasz problematikáját. A képviselők egyetértettek abban: a Duna komplex kérdéskört jelent a folyó által érintett országokban, hiszen a hajózhatóság kérdésein túlmenően a folyó létfontosságú vízbázis, a turizmus kiemelt célpontja, valamint megőrzése prioritás környezetvédelmi és ökológiai szempontból. A magyar parlamenti képviselők ezért arra kérték az euróhonatyákat, hogy segítsenek az országokon átívelő kérdések koordinálásában.

Fónagy János kifejtette, hogy a Duna hajózási potenciálját Európában, de magyar részről sem hasznosítjuk megfelelően. Ennek a környezetkímélő közlekedési módnak a jobb kihasználásához a folyómenti tagországok szorosabb együttműködésére van szükség. A Közlekedési Albizottság elnöke az európai képviselőknek elmondta: a klímaváltozás a Duna, és ezzel Magyarország vízbázisára is hatással van, a vízhiány hamarosan jelentős európai problémává válhat a jövőben. Fónagy a jelenlegi veszélyeket ismertetve elmondta, az elmúlt időszakban négy métert süllyedt a talajvíz szintje.

A Duna a transzeurópai közlekedési hálózaton belül is prioritást élvez, hiszen a 30 európai prioritásprojektek egyike. Összességében a Duna – Majna – Rajna hajózási útvonal fejlesztésére 2007-2013 között 190 millió eurót költ az Unió, mondta a fejlesztése lehetőségek kapcsán Fónagy János. A projekt keretében Magyarország ebben az időszakban 4 millió euró támogatást kap az EU-tól, elsősorban megfelelő környezeti és egyéb hatástanulmányok készítéséhez. Több mint 65 milliárd forintnyi beruházás szükséges a Duna hajózhatóságának javításához, amit a Strukturális és Kohéziós Alapból kíván Magyarország finanszírozni.

Nem a Dunát kell a hajókhoz igazítani, hanem a hajókat a Dunához, hangsúlyozták többször az eszmecsere során a képviselők. Georg Jarzembowski néppárti képviselő ebben a vonatkozásban kifejtette, hogy fontos lenne felmérni mekkora a valós igény a folyami szállításra, és ennek tudatában megtervezni a hajókat, hogy a süllyedési szint problémáját megfelelően tudják kezelni.

Barsiné Pataky Etelka európai parlamenti képviselő, az EP delegáció magyarországi útjának szakmai előkészítője hozzátette: az Európai Parlament klímaváltozással foglalkozó bizottságának most készülő jelentése is külön fejezetben foglalkozik a vízgazdálkodással. Barsiné elmondta, hogy a delegáció tagjai is közös értéknek tekintik a Dunát, amely messze túlmutat a vízi szállításon, hiszen ökológiai és turisztikai jelentősége is van.

Fónagy János a továbbiakban elmondta, hogy Magyarországon elmaradás tapasztalható a kikötők létesítése, illetve modernizálása terén. Fónagy szerint ilyen körülmények között a sport- és a szabadidő-hajózás nem tud fejlődni, holott jelentős bővülési potenciált rejt magában a hazai turizmus szempontjából.

Az albizottsági elnök emlékeztetett, hogy az EU víz-keretirányelvének előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt az állapotot. Az ivóvízre vonatkozó számos előírás garantálja, hogy egészségre ártalmas ivóvíz ne kerülhessen a háztartásokba; ezen követelményeknek a Duna jelenleg megfelel. A fejlesztések során tekintettel kell lenni, hogy ivóvizünk minősége ne romoljon, a vízkivétel ne legyen se drágább, se nehezebb.

A téma fontosságára tekintettel nagy számban jelentek meg a találkozón az Országgyűlés képviselői is, többek között Baráth Etele, Nagy Andor, Szatmáry Kristóf, Szanyi Tibor. Az uniós küldöttségből Brian Simpson szocialista képviselő a nemzetközi vonatkozást, Szerbia szomszédi helyzetét emelte ki, Michael Cramer a zöldek frakciójából ökológiai kérdéseket tett fel, és a Duna-menti kerékpáros turizmus fontosságára hívta fel a figyelmet. Az osztrák zöldeket képviselő Eva Lichtenberger a magyarországi vízbázis állapotáról érdeklődött, míg a holland liberális Lilly Jacobs a hajózhatóság javítását sürgette.