A Közösségek pénzügyi érdekeiért, a csalás ellen

A mai napon az Európai Parlament elfogadta De Blasio Antonio fideszes néppárti képviselő a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, az uniós pénzekkel való bármilyen fajta visszaélése elleni fellépésről szóló jelentését. A szavazást megelőzően De Blasio Antonio felszólalásában rámutatott arra, hogy az Európai Számvevőszék 2007. évi költségvetéséről szóló jelentésében ismét arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamok ellenőrző és felügyeleti rendszere alacsony hatékonysággal működik. A hibák, valamint a súlyosabb esetek (szabálytalanságok és csalások) száma folyamatosan nő, megelőzésük és kezelésük igen nehézkes.

De Blasio Antonio, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság jelentéstevője rámutatott arra a visszásságra, amely alapjaiban rengeti meg az európai uniós költségvetés átláthatóságét és elszámoltathatóságát. ” Amíg  az uniós források legfőbb kedvezményezettjei a tagországok – melyek nem hajlandóak elszámolni és beszámolni az uniós források elköltésének minden részletével – ,addig pont a tagállamok azok, amelyek sérelmezik, hogy már tizennegyedik alkalommal nem kap az Európai Bizottság pozitív költségvetési elbírálást” – hangsúlyozta a képviselő. A jelentés ezért megpróbálja górcső alá venni a tagországok és az Európai Bizottság ellenőrző szervei, ez esetben  az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való kapcsolat minőségét és több javaslatot fogalmaz meg az együttműködés javítását illetően.

„A jelentés egyik sarkalatos pontja, hogy felhívja ismételten a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás minősége rendkívül alacsony , gyakran a tagállamok szervei nem  juttatnak el alapvető információkat az Európai Bizottsághoz. Ráadásul gond van a határidők betartásával is. Így ne csodálkozzunk azon, hogy adatok hiányában, nem tudunk elszámolni a közösségi pénzekkel az állampolgáraink felé.” – mondta beszédében De Blasio Antonio.

A tárgyalt jelentés egy másik javaslata szerint a tagállamok közötti együttműködést is erősíteni kell. „Mivel az Európai Ügyészségi Hivatal létrehozatala késik, a legfontosabb feladat most az Európai Csalás Elleni Hivatal függetlenségét és nyomozati hatáskörét megerősíteni és kibővíteni. Minthogy a szabálytalanságok negatív következményei évről-évre minden egyes szektorban növekvő tendenciát mutatnak, és az OLAF maga is évről-évre egyre több kivizsgálást kezdeményez saját jogán, a probléma súlyossága tehát megkérdőjelezhetetlen”- állította De Blasio.

Sajnos a lisszaboni szerződés még nem lépett életbe, amely az Európai Parlament jog- és hatáskörét megerősítené.Tudni kell, hogy a jelenlegi helyzetben, ez az egyetlen európai intézmény, amelynek valós eszközök állnak a rendelkezésére az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére,még akkor is, ha ezt az Európai Tanács figyelmen kívül akarja hagyni.

„Ha mi, európai parlamenti képviselők nem lépünk fel határozottan a korrupcióval és visszaélésekkel szemben, akkor senki más nem tudja megállítani a bűnözést.” – fogalmazott De Blasio Antonio.

Beszéde végén a fideszes néppárti képviselő rámutatott arra, hogy 2007-ben 1.4 milliárd euró értékű (420 milliárd forint) szabálytalanságot tártak fel, amely csak a jéghegy csúcsa. Természetesen ez az összköltségvetéshez képest igen csekély összeg. De érdemes itt megjegyezni, hogy ez az összeg minden évben folyamatosan nő, még úgy is, hogy közben a jelentési tételek összegét feljebb vitte a közösségi szabályozás. Továbbá érdemes még azt is megemlíteni, hogy még mindig jelentős összegeket nem tudott  visszaszerezni a Bizottság a tagállamoktól, amely összeg idén elérte a 3.75 milliárd eurót (1 125 milliárd forintot).