Egy utas sem maradhat védelem nélkül külföldön!

Az Európai Parlament mai plenáris ülése nagy többséggel megszavazta a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv átdolgozását. Az új szabályzás tisztázza az eltérő elemekből, többek között például repülőjáratból, szállásból és autóbérlésből felépülő utazási csomagok szabályait. Pelczné Dr. Gáll Ildikó üdvözölte a szavazás eredményét: "Az új szabályozás egyértelmű és minden tagállamban egységes jogokat kíván biztosítani az utazók számára. Ennek köszönhetően az utazók jogai jelentősen erősödhetnek, így nem fordulhat elő a jövőben, hogy európai polgárok kiszolgáltatottak maradnak külföldön az utazást szervező vállalkozás hibája vagy rendkívüli külső körülmény miatt".

Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint az internetes értékesítés jelentősen megváltoztatta a foglalási szokásokat, így mára számos önállóan szervezett út nem tartozik a kilencvenes évekből származó uniós szabályok hatálya alá, vagy az nem egyértelműen fogalmazza meg az utas jogait.
 
„Ha a nyaralás ideje alatt tönkremegy az utat szervező iroda, akkor az új szabályok értelmében a nyaralókat haza kell juttatni” – emelte ki a fideszes EP-képviselő. A nehéz helyzetbe került utasokat tájékoztatni kell az egészségügyi ellátással, valamint a hazautazásban segítő konzuli hivatal elérhetőségével kapcsolatban. Ha „elkerülhetetlen” és „előreláthatatlan” körülmények miatt nem tudnak hazatérni az utasok, akkor az utazási irodának az eredetileg foglalthoz hasonló színvonalú szállást kell biztosítani számukra, vagy legfeljebb öt napig éjszakánként maximum 125 euróig állniuk kell az utas szállodai számláját.
 
Az EP javaslat szerint a fogyasztókat egyszerű és érthető nyelven kell tájékoztatni arról, hogy a szervező felel a szerződésben szereplő valamennyi szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Ugyancsak megfogalmazódott az EP részéről, hogy egyes országokban jelenleg eltérő nemzeti szabályok vonatkoznak a szervezőre és a közvetítőre, illetve adott esetben mindkettőre, ami ahhoz vezethet, hogy a szervezők és a közvetítők egymásra hárítják a mulasztást, és egyikük sem vállalja a felelősséget a fogyasztóval szemben. Pelczné Dr. Gáll Ildikó mindkét felvetéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a mostani magyar szabályozás egyértelműen meghatározza, hogy ki, miért felelős.
 
A képviselők egyben köteleznék az utazásszervezőket, hogy a számla rendezését követő árfolyam-ingadozásból vagy adóemelésekből származó, 8%-ot meghaladó áremelés vagy járatindulás-változás esetén is kompenzálják az utasokat.
 
A mai szavazás során a Parlament az első olvasatban megfogalmazott álláspontját fogadta el, az erről a Tanáccsal folytatott tárgyalásokra a májusi választásokat követően kerülhet sor.