Elfogadták az Európai Unió 2008. évi költségvetésének első olvasatát

Az Európai Parlament (EP) a mai napon elfogadta az Európai Unió 2008. évi költségvetésének első olvasatát. A Parlament a tagállamok kormányait képviselő Tanácshoz képest jelentősen növeli a 2008-ban leköthető, és elkölthető pénzeket. – Surján László tájékoztatója a 2008. évi költségvetésről.

Surján László (KDNP) európai néppárti képviselő elmondta, hogy a kötelezettségvállalások szintjét több mint egy milliárd euróval, a kifizetéseket pedig 4,7 milliárd euróval növelnék a képviselők.

A kötelezettségvállalások szintjének emelését a Galileo program (a GPS-hez hasonló európai rendszer) és az Európai Technológiai Intézet finanszírozásának megoldása indokolja. Ezzel az Európai Parlament a pénzügyi kerettervbe foglalt összegeket is meghaladja, kérdéses, hogy javaslatát a Tanács is elfogadja-e. Surján László a költségvetési ügyek néppárti felelőse a parlamenti vitával kapcsolatban hangsúlyozta: „sajnálatos, hogy még mindig késhegyig menő viták vannak a Galileo program költségvetéséről vagy az Európai Technológiai Intézetről. Mindkettő javára válna az Unió fejlődésének, miért kell tehát akadályozni megvalósulásukat?”

Magyar nemzetpolitika szempontjából különösen fontos, hogy az Európai Parlament elfogadta azokat az előírásokat, amelyek Surján László, Schöpflin György és Becsey Zsolt javaslata értelmében a Szerbiának nyújtott támogatás egy részét a kisebbségek, így a magyarok helyzetének javítását szolgáló intézmények kiépítésére kell fordítani.

Az újonnan csatlakozott tagállamok, így Magyarország számára is különösen fontos, hogy a regionális fejlesztésekre szánt pénzek 498 millió euróval emelkednek a parlament álláspontja szerint. Surján László kiemelte: „mivel szinte minden tagállamnak vannak elmaradt régiói, ebben a kérdésben mindannyian érintettek vagyunk, ráadásul a felzárkózás azok számára is előnnyel jár, akik nem igénybevevői, hanem finanszírozói a kohéziós politikának. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a Tanács a régió fejlesztési programok jövő évi kifizetéseit mintegy fél milliárddal kisebbre venné, mint amit az Európai Bizottság jónak lát.” A képviselő úgy látja: „a Parlament bízik abban, hogy a felhasználás az új tagállamokban rohamosan növekszik, és képesek lesznek fel is használni a megtervezett összegeket. Ezt a minél gyorsabb felzárkóztatás érekében sürgetni fontos feladatunk.”

Az első olvasat nagy siker az Európai Néppárt frakciója számára, ugyanis a parlament elfogadta az általa javasolt koncepciót: a 2008. évi költségvetés középpontjában az európai polgárok biztonságának növelése áll. Többek között nagyobb hangsúly kerülne az illegális bevándorlás hatékonyabb kontrolljára, valamint a polgári védelem megerősítésére egy kiegészítő jellegű, készenléti erő kerülne felállításra, amely a magyarországi árvizekhez hasonló természeti katasztrófák, ipari balesetek által okozott környezeti szennyezések elhárításához nyújthatna azonnali segítséget.

Ma a költségvetés parlamenti fejezetéhez kapcsolódó állásfoglalásról is szavaztak a képviselők. A Magyar Néppárti Delegáció is támogatta az Európai Parlament székhely kérdésének rendezését, amellyel évi 200 millió euró megtakarítást lehetne elérni. A helyzet teljes megoldása azonban a kormányok kezében van.

Strasbourg, 2007. október 25.